180 de lei pentru elevii săraci

Guvernul a stabilit valoarea sprijinului financiar pentru anul scolar 2005 – 2006, pentru elevii din familii cu venituri reduse înscrisi la cursurile de zi la liceu sau scoala de arte si meserii. Cuantumul sprijinului este de 1.800.000 lei vechi/luna.

Beneficiari sunt elevii aflati în întretinerea familiilor
al caror venit brut lunar pe membru de familie, realizat în ultimele trei
luni anterioare depunerii dosarului, este de maximum 1.500.000 lei

Sprijinul financiar se acorda pe perioada cursurilor scolare, inclusiv pe timpul
pregatirii si sustinerii examenului de bacalaureat sau de diploma si pe perioada
practicii în productie.

În Bihor, 221 de elevi au solicitat acordarea sprijinului financiar.
Lista beneficiarilor va fi stabilita pâna în 26 octombrie, ne-a
informat inspectorul scolar general adjunct Akos Zoltan.

Ioana Iuhas