Acte necesare pentru înscrierea copiilor la creșă în anul școlar 2018-2019

De Costel Demian
Reactualizat la:
Acte necesare pentru înscrierea copiilor la creșă în anul școlar 2018-2019
Direcţia de Asistenţă Socială Oradea anunță că în perioada 4-29 iunie vor avea loc înscrierile copiilor la creșă, pentru anul școlar 2018-2019.

Dosarele se depun la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Oradea, str.Primăriei nr.42, Serviciul Relaţii cu Publicul şi Evaluare Iniţială, după următorul program:

Luni, Marţi şi Miercuri: 7.30 – 16.30

Joi: 7.30 – 18.30

Vineri: 7.30 – 16.00

Informaţii detaliate se pot obţine la numărul de telefon 0359/411925.

De serviciile acordate în creşe, beneficiază următoarele categorii de persoane:

a) Copii de vârstă antepreşcolară, cuprinsă între 10 luni şi 4 ani care au domiciliul sau reşedinţa în municipiul Oradea şi care sunt apţi din punct de vedere medical pentru a frecventa colectivitatea;

b) Părinţii/reprezentanţii legali ai copiilor care frecventează creşa şi care nu au contractul de muncă suspendat (excepţie fac părinţii care în maxim 4 luni urmează să se reîncadreze în muncă);

c) Părinţii care nu au un loc de muncă , dar care se află în căutarea unui loc de muncă (în cazul şomerilor să prezinte copie după carnetul de şomer vizat la zi)

d) Mamele care sunt eleve sau studente la forma de zi (adeverinţa de la unitatea de învăţământ frecventată).

e) Copii proveniţi din familii în care există un risc social (stabilit în urma întocmirii anchetei sociale) Procedurile şi criteriile pentru înscrierea copiilor la creşă

(1) Înscrierea copiilor pentru anul şcolar următor se va face în perioada 01.06 – 30.06 a anului în curs, la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Oradea – str. Primăriei nr.42 – Serviciul Relaţii cu Publicul şi Evaluare Iniţială

(2) În situaţii deosebite, se pot face înscrieri în timpul anului şcolar, în ordinea depunerii dosarului şi în limita locurilor disponibile şi a planului de şcolarizare aprobat.

(3) În cazul în care se solicită înscrierea fraţilor sau a copiilor aflaţi în îngrijirea aceluiaşi părinte/reprezentant legal şi nu este liber decât un loc, se va suplimenta numărul de locuri cu numărul de copii aflaţi în această situaţie.

(4) La înscrierea copiilor în creşă nu se percep taxe de înscriere.

(5) Actele necesare înscrierii copiilor la creşă sunt:

a. cerere de înscriere;

b. copie de pe certificatul de naştere al copilului;

c. copie de pe actele de identitate ale părinţilor/reprezentanţilor legali, certificatele de naştere ale fraţilor minori şi, după caz, copie a hotărârii/sentinţei de plasament sau a sentinţei de încredinţare în vederea adopţiei;

d. adeverinţă de venituri pentru fiecare dintre părinţii/reprezentanţii legali, adeverinţă care să cuprindă venitul brut al părintelui pe ultimele 6 luni, anterioare înscrierii,

e. adeverinţă de la locul de muncă al părintelui care se află în concediu pentru creşterea copilului în care se va specifica data încetării suspendării contractului de muncă,

f. adeverinţă de la unitatea de învăţământ frecventată de către mamă la forma de zi (dacă este cazul);

g. sentinţă de divorţ/ copie certificat de deces ( unde este cazul);

h. adeverinţă de la medicul de familie, în care să se menţioneze că respectivul copil este sănătos clinic;

i. fişa de imunizări, întocmită conform prevederilor elaborate de Ministerul Sănătăţii cu privire la intrarea copilului în colectivitate;

j. dosar plic.

Criteriile pentru departajarea copiilor la înscriere în vederea clasificării dosarelor pentru admiterea copiilor în creşă sunt:

a. Domiciliul părinţilor cât mai apropiat de creşa la care se solicită înscrierea (dovedit prin copia după actul de identitate) – 5 puncte pentru fiecare părinte

b. Locul de muncă al părinţilor/reprezentanţilor legali (care au raportul de muncă/serviciu nesuspendat, dovedit prin adeverinţă de serviciu) – 5 puncte pentru fiecare

c. Adeverinţă de la unitatea de învăţământ frecventată de către mamă la forma de zi (dacă este cazul ) – 5 puncte

d. Mame care au în îngrijire un alt copil sub vârsta de 1 an ( se ataşează copie după certificatul de naştere a copilului) – 2 puncte

e. Fraţi sau surori care frecventează grădiniţe care funcţionează în aceeaşi clădire cu creşa ( se ataşează o adeverinţă de la grădiniţă ) – 5 puncte

f. Copii gemeni ( se va completa câte un dosar pentru fiecare copil) – 5 puncte pentru fiecare copil

g. Familie cu mai mulţi copii ( se vor ataşa copii după certificatele de naştere a copiilor) – 2 puncte pentru fiecare copil

h. Familie cu părinte unic ( se va ataşa un act notarial/sentinţă prin care încredinţează minorul, care să demonstreze faptul că are în întreţinere copilul) – 10 puncte

(7) Adeverinţele de la serviciu se vor puncta în funcţie de luna în care îşi reiau activitatea părinţii aflaţi în concediu pentru îngrijirea copilului, astfel:

a. celor care îşi reiau activitatea înainte de luna septembrie li se vor acorda 5 puncte;

b. celor care îşi vor relua activitatea din luna septembrie – 4 puncte; octombrie – 3 puncte; noiembrie – 2 puncte; decembrie – 1 punct.

(8) Cazurilor sociale li se vor aloca 5 puncte ( se va ataşa ancheta socială):

a. copii cu dizabilităţi ;

b. copii aflaţi în tutela altor persoane pensionate conform prevederilor legale în vigoare;

c. copii luaţi în plasament în familie;

d. copii aflaţi în situaţii de risc de separare de părinţi.

(9) Pentru a putea beneficia de punctajul alocat fiecărui criteriu de departajare, se vor anexa la cererea de înscriere toate actele doveditoare necesare.

(10) Lista cu locurile disponibile în creşe pentru anul şcolar care începe în luna septembrie se aprobă prin Decizia Directorului Executiv DAS Oradea, la propunerea coordonatoarelor de creşă şi în baza planului de şcolarizare stabilit de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor – până cel târziu la data de 01 iulie a anului în curs.

(11) În perioada 01.07. – 15.07. a anului în curs, după finalizarea perioadei de înscriere, dosarele depuse pentru înscrierea copiilor la creşă pentru anul şcolar următor vor fi analizate în baza criteriilor pentru departajarea copiilor la înscriere prevăzute la art. 20 alin. (6) si se va stabili lista cu copiii admişi în limita locurilor disponibile existente, de către Comisia de analiză a dosarelor numită prin Decizia Directorului Executiv al Direcţiei de Asistenţă Socială Oradea.

(12) Lista nominală cu punctajul stabilit pentru fiecare copil pentru care s-a depus dosar de înscriere pentru a frecventa creşa în anul şcolar următor, respectiv începând cu luna septembrie a anului în curs va fi afişată la Avizierul existent la Serviciul Relaţii cu Publicul şi Evaluare Iniţială, publicată pe site-ul DAS Oradea www.daso-oradea.ro şi pe site-ul Primăriei municipiului Oradea www.oradea.ro, în prima zi lucrătoare consecutivă datei de 15.07 a anului în curs.

(13) Punctajul stabilit şi acordat fiecărui copil în baza actelor depuse la dosarul pentru înscrierea în creşă poate fi contestat de către parinţii/reprezentanţii legali ai copilului în termen de 5 zile de la data publicării . Contestaţiile se depun la Serviciul Relaţii cu Publicul şi Evaluare Iniţială din cadrul DAS Oradea şi vor fi analizate de către o Comisie de soluţionare a contestaţiilor constituită în baza Deciziei Directorului Executiv al DAS Oradea, în termen de 5 zile lucrătoare de la data expirării perioadei de depunere a contestaţiilor.

(14) După expirarea perioadei de contestaţie Directorul Executiv al DAS Oradea, aprobă prin Decizie, lista cu copiii înscrişi şi admişi pentru a frecventa creşa pentru anul şcolar următor, respectiv perioada septembrie – iunie.

(15) Copiii vor fi admişi pentru a frecventa creşa în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut şi în funcţie de locurile disponibile în creşă pentru anul şcolar următor.

(16) Copiii care nu îndeplinesc punctajul necesar pentru a fi admişi să frecventeze creşa, în limita locurilor disponibile existente la începutul anului şcolar, vor rămâne înscrişi pe lista de rezervă . În momentul în care se eliberează un loc la creşă, pe parcursul anului şcolar acesta va fi ocupat de următorul copil care se află pe lista de rezervă. Transferarea copilului de la o creşă la alta se face la cererea părinţilor sau a reprezentantului legal, cu avizul creşei la care se solicită transferul, în limita locurilor disponibile.

Scoaterea copilului din evidenţa creşei se face în următoarele situaţii:

a. în cazul unor afecţiuni cronice, la recomandarea medicului;

b. în cazul în care copilul absentează 4 săptămâni consecutiv, fără motivare;

c. la cererea părintelui sau a reprezentantului legal al copilului.0Comentarii

Herzlichen Dank für Ihren Kommentar - dieser wird nach einer Prüfung von uns freigeschaltet. Beachten Sie, dass dies gerade an Wochenenden etwas länger dauern kann. Kommentare von registrierten Usern werden sofort freigeschaltet - hier registrieren!

inca 1000 caractere ramase

Citiți principiile noastre de moderare aici !