Anunț de presă

Reactualizat la:
Anunț de presă
Inovarea și diversificarea producției societății TOP ESCAIOLA SRL prin achiziționarea de echipamente.

Titlul proiectului: „Inovarea și diversificarea producției societății TOP ESCAIOLA SRL prin achiziționarea de echipamente”
Numele beneficiarului SC TOP ESCAIOLA SRL
Numele programului Programul Operațional Regional 2014-2020
Numele Autorității de Management “Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice si Fondurilor Europene”
Numele Organismului Intermediar “Agenția pentru Dezvoltare Regionala Nord Vest”
Valoarea totala a proiectului: 1,127,743.20 RON
Valoarea finanțării nerambursabile: 756,357.76 RON
Perioada de realizare 23.05.2018-31.03.2019
Cod SMIS 108316

Proiectul „Inovarea și diversificarea producției societății TOP ESCAIOLA SRL prin achiziționarea de echipamente”, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat de către SC TOP ESCAIOLA SRL, și are ca și obiective specifice:
– Introducerea de două categorii de produse noi cu ajutorul noului flux tehnologic rezultat în urma achiziționării activelor propuse;
– Dezvoltarea resurselor umane ale microîntreprinderii prin angajarea a minim 5 persoane în perioada de implementare și
menținerea locului de muncă existent și a celor nou create pe toată perioada de durabilitate a proiectului;
– Realizarea de măsuri specifice pentru respectarea principiilor de dezvoltare durabila si egalitate de sanse prin angajarea unei
persoane dintr-o categorie defavorizată, achiziționarea unor active eficiente energetic și prin creșterea gradului de recuperare și
reciclare a deșeurilor realizată printr-o colaborare cu un furnizor de colectare selectivă a deșeurilor;

Prin realizarea obiectivelor specifice de mai sus proiectul contribuie la realizarea obiectivul general al Programului Operațional
Regional 2014-2020: creșterea competitivității economice și îmbunătățirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale
prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri.
top

Advertorial! Hb: 115313

top 2