Ariile protejate în vizorul UE

Un seminar pe baza avizarii registrului pe bazinul hidrologic Crisuri organizat de Deirectia Ape Crisuri Oradea a avut loc la Camera de Comert Bihor. La manifestare au luat parte reprezentanti ai administratiei locale care au alimentari cu apa dar si ai Directiei de Sanatate Publica.

Pentru a alinia legislatia româneasca la cerintele Uniunii Europene trebuie
elaborat Registrul Zonelor Protejate. O schita a registrului zonelor protejate
din bazinul Crisuri a fost prezentat participantilor.

Aceasta urmeaza a fi avizata de Directia Ape Crisuri Oradea, respectiv Administratia
Nationala Apele Române. Cei prezenti au identificat o serie de masuri generale
care trebuie avute în vedere pentru atingerea obiectivelor de mediu în conformitate
cu cerintele europene.

Simona Drimbau