Aspiră la fonduri de coeziune

RA Apã Canal si Primaria Oradea a solicitat Ministerului Mediului si Gospodãririi Apelor includerea regiei autonome pe lista viitorilor beneficiari de fonduri de coeziune ale Uniunii Europene.

Primarul Petru Filip si directorul general Ioan Ciursas au adus la cunostinta secretarului de stat Korodi Attila prin intermediul unei adrese cã RA Apã Canal este unul din beneficiarii Programului ISPA, privind reabilitarea sistemului de canalizare si a statiei de epurare din Oradea.

„Acest program rezolvã doar partial problemele cu care ne confruntãm în municipiul Oradea si în judetul Bihor. Necesitãtile de investitii în infrastructurã sunt mult mai mari”, stã scris în adresã.

Semnatarii documentului l-au informat pe secretarul de stat despre intentia mai multor consilii locale de a se asocia, în vederea initierii unor proiecte zonale privind alimentarea cu apã, canalizarea, epurarea apelor uzate si gestionarea deseurilor cu scopul accesãrii unor fonduri post aderare (fonduri de coeziune si fonduri structurale).

Petru Filip si Ioan Ciursas solicitã sprijinul ministerului si pentru obtinerea finantãrii Ispa pentru întocmirea „aplicatiilor necesare pentru accesarea fondurilor de coeziune”.

Pengo Zoltan