„Bani de liceu” pentru 478 de bihoreni

Din cei 2.200 de elevi bihoreni care si-au depus dosarul pentru a primi ajutor financiar în cadrul programului national „Bani de liceu”, 478 au fost inclusi pe lista beneficiarilor. Cuantumul sprijinului financiar este 1.800.000 lei si se acordã în perioada cursurilor, inclusiv pe timpul pregãtirii si sustinerii examenului de bacalaureat sau de diplomã, cât si pe perioada practicii în productie.

De acest program pot beneficia numai elevii care se afla în întretinerea familiilor al caror venit brut lunar pe membru de familie, realizat în ultimele 3 luni anterioare depunerii dosarului, a fost de maximum 1.500.000 de lei. La nivel national, numarul beneficiarilor este de 60.363, acestia fiind desemnati dintr-un total de 138.487 de solicitanti eligibili.

Ioana Iuhas