Bani pentru centrale pe gaz

Bani pentru centrale pe gaz
Populatia cu venituri reduse, care se încãlzeste cu gaze naturale în sistem centralizat, poate benficia de subventii pentru instalarea de centrale termice.

Una dintre conditiile pentru a primi ajutoare bãnesti este,
conform OUG 91/2005, executarea lucrãrilor pentru instalarea si punerea
în functiune a centralelor termice si arzãtoarelor pentru
încãlzirea locuintei cu firme autorizate.

Potrivit informatiilor primite de la Directia de Muncã,
Solidaritate Socialã si Familie (DMSSF) Bihor, în judet
sunt sase firme autorizate: Distrigaz Vest SA si West Gas SRL din
Oradea – autorizate atât de ANRGN cât si de ISCIR; Euroticom
Impex SRL din Oradea si Szirka Agroinstal SRL din Marghita – autorizate
ANRGN, precum si Climarol Prest SRL si Italclima SA – ambele din Oradea,
autorizate ISCIR.

„Invitãm firmele mentionate mai sus sã încheie
cu DMSSF protocoale de colaborare, conform modelului prevãzut în
anexa 1 a HG 1.249/2005”, a precizat Simona Vesa, directorul executiv
al DMSSF Bihor.

Lista firmelor autorizate poate fi consultatã de cãtre persoanele
fizice interesate la sediul institutiei.

Documente

Pentru a beneficia de ajutor bãnesc, solicitantii trebuie sã
depunã la DMSSF avizul de solutie tehnicã eliberat de furnizorul
de gaze la care este înregistrat titularul de contract si proiectul de
executie a instalãrii centralei termice, eliberat de firma autorizatã.

Documentele vor fi însotite de o cerere tip. „Cererea, împreunã
cu actele necesare va fi analizatã conform prevederilor legale, dispunându-se
în vederea verificãrii conditiilor efectuarea de anchete sociale
la domiciliul solicitantilor. În termen de 15 zile de la depunerea cererii,
aceasta va fi solutionatã prin decizia directorului executiv. În
cazul admiterii, aceasta va fi însotitã de bonul valoric reprezentând
ajutorul bãnesc”, a precizat Simona Vesa.

Dan Birta