Bine apăraţi de inundaţii

Bine apăraţi de inundaţii
Lucrările de apărare împotriva inundaţiilor administrare de Direcţia Aplelor Crişuri Oradea sunt în stare corespunzătoare. Cel puţin aceasta este concluzia la care a ajuns comisia mixtă româno-maghiară care a efectuat o verificare a lucrărilor de apărare de pe teritoriul român.

Conform unui acord semnat între guvernele român şi maghiar privind colaborarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a apelor de frontieră, intrat în vigoare anul trecut, în fiecare an o comisie mixtă verifică stare lucrărilor de apărare de pe teritoriul celor două state.

În perioada 20-23 septembrie comisia formată din experţi maghiar şi români s-a deplasat în zona Tulca, Cefa, Zerind, Talpoş, Chişinei Criş, Zărand, Tauţ, Mihăileni şi Leşu pentru a verifica starea acestor lucrări. S-a constatat astfel că coronamentul digurilor este în stare bună la fel ca şi secţiunea acestora.

De asemenea, în magazii materialele şi mijloacele de apărare sunt în stare bună de conservare şi stau la dispoziţie cantitativ şi calitativ. La staţia de pompare de la Ant lucrările de modernizare se desfăşoară conform graficului iar stare de curăţire de vegetaţie a canalelor este corespunzătoare.

„Partea română a predat darea de seamă privind acţiunile de apărare desfăşurate în intervalul 3 septembrie 2004 – 23 septembrie 2005, precum şi datele tehnice în legătură cu viiturile scurse pe sectoarele de cursuri de apă de interes comun”, a precizat Ioan Oprean directorul Direcţiei Aplelor Crişuri Oradea.

În urma celor constatate cele două părţi au semnat ieri în faţa reprezentanţilor mass-media un proces verbal.

Simona Drimbau