Bloc terminat după 20 ani?

Bloc terminat după 20 ani?
Primaria si RA Apã Canal doresc sã finalizeze blocul turn de pe strada Tudor Vladimirescu nr.1, a cãrui executie a fost întreruptã în 1991.

Constructia a demarat în 1986, proprietarii achitând contravaloarea celor 54 de apartamente cãtre fosta RAGCL, respectiv executantul, TCI. Lucrãrile au fost sistate în 1991, deoarece constructorul a solicitat plata unor sume suplimentare, pe motiv cã s-au scumpit materialele, pretentie respinsã de proprietari.

Acestia au constituit o asociatie, actionând în judecatã constructorul.

Primãria Oradea si RA Apã Canal sperã sã obtinã finantare pentru finalizarea constructiei din partea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului. „Am primit o aprobare de principiu din partea ministerului, iar luni asteptãm rãspunsul final”, ne-a declarat Ioan Ciursas, director general al regiei autonome.

Conform raportului de specialitate înaintat Consiliului Local Oradea, pentru terminarea investitiei e nevoie de 995.719 euro, care se echivaleazã cu 34,85 miliarde lei. Trebuie executate lucrãri de fatadã, la acoperis, finisaje interioare în apartamente si în casa scãrii, lucrãri la instalatiile sanitare, electrice si încãlzirea centralã.

Valoarea estimatã a lucrãrilor pare exageratã, mai ales cã de fapt nu este vorba de 54 de apartamente, unii proprietari fãcând deja finisajele interioare pe propria cheltuialã.

„Valoarea este mult mai mare fatã de realitate”, recunoaste Ioan Ciursas, spunând cã suma de aproape 1 milion de euro a iesit în urma indexãrilor aplicate valorii restului de executat al investitiei pentru perioada 1991-2005.

Conform hotãrârii Consiliului Local, constructia trebuie finalizatã în termen de un an de la reluarea lucrãrilor.

Pengo Zoltan