Blocurile pot fi reabilitate termic

Asociatiile de proprietari pot solicita în scris Consiliului Local includerea cladirilor lor în programele anuale de reabilitare termica. Reabilitarea termica a cladirilor de locuit multietajate este reglementata de Ordonanta de Urgenta nr. 174/2002 si de Hotarârea de Guvern nr. 1.070/2003.

Solicitarile din partea asociatiilor trebuie însotite de urmatoarele documente: fisa de identificare a cladirii, lista proprietarilor si destinatia spatiilor, hotarârea Adunarii Generale a Proprietarilor privind aprobarea deciziei de interventie pentru reabilitarea termica a cladirii si extrasul de cont din care sa reiasa fondul de reparatii disponibil finantarii cheltuielilor pentru reabilitarea termica.


Solicitarile se vor depune la Centrul de Informatii Publice, camera 23, unde sunt disponibile si reglementarile legale privind reabilitarea termica.

Pengo Zoltan