Casieriile Electrica sunt inchise

Casieriile Electrica sunt inchise
Cine s-a gandit sa-si plateasca factura de curent în aceastã perioadã, trebuie sa renunte. Casieriile Electrica sunt închise începând cu 1 decembrie, pânã în 12 decembrie anul curent.

„Închiderea este necesarã datoritã implementãrii noului sistem de facturare încasare OPEN SGC”, a precizat Gheorghe Bogdan, reprezentantul Biroului de Presã al Societãtii de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice (SDFEE) Oradea. Agentii economici pot totusi sã-si achite facturile de energie electricã. La bãnci – prin ordin de platã si la Casieria de pe strada Dimitrie Cantemir, nr. 16 între orele 8.00 – 15:00.

Ghiseu pentru tarif social

Fiecare casierie are alocat totusi un ghiseu pentru preluarea documentatiei obtinerii sau validãrii tarifului social. Reamintim cititorilor cã începând cu 1 noiembrie 2005, doar consumatorii cu un venit net mediu lunar pe membru de familie mai mic sau egal cu salariul minim pe economie (310 RON în prezent) vor putea solicita tariful social la energie electricã. De asemenea, locul de consum pentru care se solicitã aplicarea tarifului social trebuie sã fie domiciliul stabil al solicitantului.

Electrica a transmis prin postã documentele care trebuie completate de cãtre cei care doresc acordarea tarifului social. Cei care îndeplinesc aceste conditii si doresc aplicarea tarifului social se pot prezenta la oficiile comerciale ale Electrica unde sunt arondati, sau pot transmite prin postã o copie dupã actul de identitate, cerere de acordare a tarifului social si o declaratie pe propria rãspundere cu venitul mediu lunar.

În lipsa optiunii, consumatorul facturat pânã acum cu tariful social va fi facturat cu tariful monom cu rezervare.

Dan Birta