Concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor

Concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor
De la 1 ianuarie 2011, persoanele care, în ultimul an anterior datei naşterii copilului, au realizat timp de 12 luni venituri impozabile, pot alege între următoarele drepturi: a) concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la un an, precum şi o indemnizaţie lunară care se stabileşte în cuantum de 75% din media veniturilor nete realizate pe ultimele 12 luni şi nu poate fi mai mică de 600 lei şi nici mai mare de 3.400 lei; b) concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la doi ani, precum şi de o indemnizaţie lunară care se stabileşte în cuantum de 75% din media veniturilor nete realizate pe ultimele 12 luni şi nu poate fi mai mică de 600 lei şi nici mai mare de 1.200 lei.

 

Dacă persoanele optează pentru primul tip de concediu şi obţin veniturile supuse impozitării înainte de împlinirea de către copil a vârstei de un an, au dreptul la un stimulent de inserţie în cuantum lunar de 500 lei pentru perioada rămasă până la împlinirea de către copil a vârstei de doi ani, plata indemnizaţiei fiind suspendată.

La calcularea perioadei de 12 luni anterioare naşterii copilului se iau în considerare şi lunile în care vă găsiţi în una sau mai multe din următoarele situaţii: aţi beneficiat de ajutor de şomaj sau v-aţi aflat în evidenţa Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă în vederea acordării indemnizaţiei de şomaj; aţi beneficiat de concediu medical sau de pensie de invaliditate; vă aflaţi în perioada de întrerupere temporară a activităţii, din iniţiativa angajatorului, fără încetarea raportului de muncă; aţi beneficiat de concediu şi indemnizaţie lunară pentru creşterea copilului; aţi beneficiat de concediu şi indemnizaţie lunară pentru creşterea copilului cu handicap; aţi beneficiat de concediu fără plată pentru creşterea copilului; vă aflaţi în perioada de trei luni de la încetarea unui contract de muncă pe durata determinată şi începerea unui alt contract de muncă pe durată determinată, aşa cum este aceasta definită de Legea nr. 53/2003 — Codul muncii.

Cuantumul indemnizatiei lunare se majoreaza cu 600 lei pentru fiecare copil nascut dintr-o sarcina gemelara, de tripleti sau multipleti, incepand cu al doilea copil provenit dintr-o astfel de nastere. Pe perioada pana la implinirea de catre copil a varstei de 2 ani, cuantumul alocatiei de stat pentru copii se stabileste la 200 lei. Dupa implinirea de catre copil a varstei de un an, persoanele care au optat pentru acordarea concediului pentru cresterea copilului si indemnizatia lunara au dreptul la concediu fara plata pentru cresterea copilului pana la varsta de 2 ani. Persoanele care in perioada in care sunt indreptatite sa beneficieze de indemnizatia lunara obtin venituri supuse impozitului, inainte de implinirea de catre copil a varstei de un an, au dreptul la un stimulent de insertie in cuantum lunar de 500 lei pentru perioada ramasa pana la implinirea de catre copil a varstei de 2 ani. Solicitarea stimulentului de insertie duce la suspendarea platii indemnizatiei.

av. Lucian Chisăliţă

O.S.

Taguri: , ,