Concurs în învăţământ

În 21 noiembrie începe concursul pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct în învatamântul preuniversitar. Lista posturilor vacante din unitatile de învatamânt, fisa postului, tematica concursului, bibliografia, perioada de depunere a dosarelor, metodologia de concurs si lista documentelor necesare înscrierii la concurs sunt afisate la sediul Inspectoratului Scolar.

Concursul se va desfasura la Inspectoratul Scolar Bihor, programarea candidatilor
urmând sa fie comunicata si afisata conform metodologiei.