Conferinta Habitat 2005

În perioada 23 – 24 septembrie s-a desfãsurat la Constanta „Conferinta Habitat 2005” a Asociatiilor de Proprietari din România. Au fost prezenti reprezentanti din Ministerul Transportului, Constructiilor si Turismului, ANPC, ANRSC, furnizori de servicii si organizatii ale Asociatiilor de Proprietari din toatã tara.

Reprezentantii asociatiilor au semnat un Apel adresat Parlamentului, Guvernului si Presedintelui României.

Solicitãri

În Apel au solicitat printre altele, recunoasterea Ligii Asociatiilor „Habitat” ca reprezentant cuprinzãtor al asociatiilor de proprietari din România, numirea unui reprezentant al Ligii în forurile de decizie ale autoritãtilor centrale si locale, în consiliile de administratie ale regiilor si societãtilor comerciale furnizoare de servicii publice.

De asemenea, se mai doreste cumularea tuturor actelor normative privitoare la asociatiile de proprietari într-un singur document „Codul Asociatiilor de Proprietari”. Altã doleantã a asociatiilor este înfiintarea „Tribunalelor locuintei”. Pentru reabilitarea condominiilor asociatiile cer acordarea de facilitãti, iar termenul de platã al utilitãtilor cãtre furnizori sã se generalizeze la 15 de zile plus 30 de zile, termen de gratie.

Apelul a fost aprobat de cãtre toate filialele prezente si afost apreciat de reprezentantii Guvernului ca fiind de strictã necesitate.

Dan Birta