Continuă fără examen

Potrivit unui ordin ministerial, începând cu acest an, absolventii clasei a X-a îsi pot continua studiile, la acelasi profil, filiera, domeniu, specializare ori calificare profesionala fara sa mai sustina examen.

Candidatii care doresc continuarea studiilor în alta filiera, profil, domeniu, specializare ori calificare profesionala trebuie sa sustina examene de diferenta. Alocarea locurilor pentru fiecare scoala se va face în asa fel încât sa se asigure continuarea studiilor de catre toti absolventii ciclului inferior care solicita acest lucru.

Admiterea în ciclul superior al liceului se face pe etape. În prima etapa sunt admisi candidatii care doresc sa continue studiile în aceeasi unitate de învatamânt, iar în cea de-a doua cei care doresc sa îsi continue studiile în alte scoli.

Ioana Iuhas