Control la produsele chimice periculoase

Din 83 de actiuni de control organizate de Oficiul Judetean pentru Protectia Consumatorilor (OJPC) Bihor, 36 s-au lãsat cu sanctiuni contraventionale. Actiunea s-a defãsurat în perioada 28.11 – 02.12.2005.

„Amenzile au variat între 200 si 500 RON în functie
de gravitatea abaterilor constatate. Suma totalã s-a cifrat la 10.800 RON,
iar valoarea produselor cu deficiente s-a ridicat la 19.241,9 RON”,
ne-a informat Cristiana Bigan, directorul executiv al OJPC Bihor

În perioada amintitã, inspectorii OJPC Bihor au verificat respectarea
prevederilor legale privind conditiile de comercializare a preparatelor
chimice periculoase de tipul: alcool tehnic, sodã causticã si
produse de curãtat aragazuri, podele, parchet, instalatii
sanitare.

Deficiente

Dintre deficientele constatate amintim: elemente de identificare incomplete,
lipsa de pe etichete a avertismentelor si instructiunilor de folosire,
data fabricatiei stearsã, lipsa compozitiei chimice
a substantei active, lipsa traducerii în limba românã
a elementelor de identificare si caracterizare.

„Mentionãm cã preparatele periculoase pot fi plasate
pe piatã numai dacã eticheta ambalajelor include indicatii
lizibile, care nu pot fi sterse si care sã cuprindã
denumirea comercialã sau destinatia preparatului chimic periculos,
numele si adresa completã a celui care rãspunde de comercializarea
produsului, precum si elemente de identificare, de compozitie si
utilizare”, a precizat Cristiana Bigan.

Dan Birta