Cresc indemnizatiile pentru mame

Cresc indemnizatiile pentru mame
Începând cu 1 ianuarie 2006 indemnizatiile pentru cresterea copilului pânã la vârsta de doi ani nu vor mai fi acordate prin Casele Judetene de Pensii. De la aceastã datã, potrivit unui proiect de Ordonantã de Urgentã a Guvernului, indemnizatiile pentru mame urmeazã sã fie plãtite prin Directiile de Muncã Solidaritate Socialã si Familie (DMSSF) judetene.

„Prin aceastã mãsurã se va intra în normalitate, pentru cã indemnizatia pentru cresterea copilului este o mãsurã de protectie socialã. În felul acesta se degreveazã bugetul asigurãrilor sociale de niste cheltuieli ce nu-i apartin”, ne-a declarat Simona Vesa, directorul executiv al DMSSF Bihor.

Alte modificãri

Tot începând cu 1 ianuarie 2006, indemnizatia pentru mame va creste la 800 RON (8 milioane de lei vechi). „Conditia pentru acordarea acestei indemnizatii este realizarea timp de 12 luni anterioare nasterii a unor venituri profesionale supuse impozitului pe venit. Prin venituri profesionale supuse impozitului pe venit se întelege venituri din salarii, din activitãti independente, din activitãti agricole”, a precizat directorul executiv al DMSSF Bihor.

O altã nouate este acordarea unui stimulent în valoare de 300 RON/lunar în cazul în care mama se angajeazã, situatie în care plata indemnizatiei de 800 RON se suspendã.

Din ianuarie 2007 indemnizatia va coborâ la 600 RON, la aceasta adãugându-se 200 RON alocatia de stat pentru copil pânã la vârsta de doi ani. Din 2007, stimulentul acordat în cazul angajãrii mamei înainte de doi ani va fi si el mai mic, adicã 100 RON.

„Din 2006, cererile însotite de documentele justificative se vor depune la primãrii, acestea fiind obligate sã le retransmitã, pe bazã de borderou, pânã în data de 10 a fiecãrei luni, directiilor judetene a muncii”, ne-a declarat Simona Vesa.

Dan Birta