Cursuri pentru administratorii de asociaţii

Aspiranţii la diploma de administrator de asociaţie de proprietari trebuie să se scotocească de 3 milioane de lei, contravaloarea cursului organizat de Primaria Oradea.

Depunerea actelor necesare înscrierii şi plata taxei se poate face începând din 5 până în13 ianuarie 2006, între orele 9-14 la Casa de Cultura a Municipiului sin P-ta Ferdinand nr.4, locul unde se vor desfăşura cursurile. La finalizarea acestora cursantul primeşte „Atestatul de administrator de imobil’’, valabil pe perioadă nelimitată în Oradea.

Debutul orelor este programat pentru data de 16 ianuarie. „Apreciem că pentru însuşirea legislaţiei în vigoare este necesară o perioadă minimă de 4 săptămâni, numărul de cursanţi pentru prima serie nu poate fi mai mare de 30 de persoane pe grupă”, spune Diana Tărău, şefa Serviciului de Îndrumare şi Control Asociaţii de Proprietari din cadrul Direcţiei Juridice a Primăriei.

Materia pe care cotizanţii şi-o pot însuşi la acest curs cuprinde mai ales aspecte de legislaţie. „Disciplinele din curs sunt Legislaţia specifică asociaţiilor de proprietari, Legislaţia municii, Disciplina în construcţii – aceasta este foarte importantă dat fiind că tot mai mulţi dintre cei care locuiiesc la bloc s-au apucat de modificări interioare în locuinţe, Contabilitatea asociaţiilor de proprietarind asociaţiilor de proprietari şi Atribuţii revenind asociaţiilor de proprietari rezultate din aplicarea Codului fiscal”, spune Diana Tătar.

Cei interesaţi de oferta Primariei trebuie să depună la Casa de Cultură a Municipiului o fişă de înscriere, 2 poze tip buletin, un curriculum vitae, copii legalizate ale actelor de stare civilă, copii legalizate ale actelor de studii, inclusiv certificatul de pregătire profesională emis în condiţiile legii, certificatul de cazier, recomandări din partea preşedintelui comitetului executiv al asociaţiei de proprietari al clădirii pentru care solicită atestarea calitătii de administrator, dacă a ocupat o funcţie în cadrul asociaţiei.

Pentru relaţii suplimetare  persoanele interesate se pot adresa Serviciului Îndrumare şi Control Asociaţii de Proprietari din cadrul Primariei Oradea cam. 214 de la etajul 2.

În Oradea sunt înregistrate acum 759 de asociaţii şi au fost emise 493 diplome de atestare a administratorilor, cu ocazia cursurilor organizate în 2002. „Din câte ştim noi nu există asociaţii care să lucreze cu oameni fără cursuri. Diferenţa dintre cele două ne spune doar că sunt administratori care au în gestiune mai multe asociaţii. Asta nu este un lucru neobişnuit”, spune şefa serviciului.