Decizii de impunere anuala

Contribuabilii, persoane fizice, care nu au primit deciziile de impunere anualã pentru lãmurirea situaþiei si pentru informaþii suplimentare privind restituirea sau plata diferentelor de impozit pe venit pot contacta compartimentul de asistentã contribuabili din cadrul unitãþii fiscale de domiciliu.

Este vorba doar de contribuabilii care au depus declaratii de venit global pe anul 2004.

„La nivelul judetului Bihor, pânã la data de 10.10.2005, au fost depuse 90.978 de declaratii de venit global pentru 2004. Au fost emise 84.447 decizii de impunere anualã. Diferenta dintre deciziile depuse si demise este cauzatã de fimele care nu au depus fisele fiscale”, ne-a informat Vasile Farc, de la Compartimentul Mass-Media din cadrul Finantelor bihorene.

Pentru anul 2004, în judetul Bihor un numãr de 14.274 de angajatori au depus un numãr de 242.493 fise fiscale.

Dan Birta