Dobânzi de întârziere

Casa Judeteana de Pensii Bihor atentioneaza persoanele asigurate în sistemul public de pensii. Începând cu 1.09.2005, nivelul dobânzii datorate pentru neachitarea la termenul scadent (lunar) de catre debitori a obligatiilor de plata reprezentând impozite, taxe, contributii si alte venituri ale bugetului general consolidat este de 0,05% pentru fiecare zi de întârziere.

Daca în urma rotunjirii sumele rezultate în moneda noua sunt fractiuni de pâna la 49 de bani inclusiv, acestea se întregesc la 1 leu.

Dan Birta