Eficiența energetică

Eficiența energetică
Eficienţa energetică se defineşte ca fiind raportul între performanţa unei activităţi, clădiri sau echipamente şi energia folosită. În scopul reducerii consumului de energie au apărut echipamente cu aceleaşi performanţe, dar cu un consum mai mic de energie.

În cazul centralelor termice pe gaz ,pentru încălzirea locuinţelor, acestea folosesc principiul condensaţiei. Principiul de funcţionare al centralelor termice cu condensare este simplu de înţeles: recuperarea căldurii prin condens. La fiecare ardere care are loc în aparat, se formează vapori de apă, care, la centralele clasice, sunt eliberaţi odata cu gazele arse. Centralele cu condensare sunt echipate cu schimbatoare de caldură mai mari faţă de centralele termice clasice, astfel că suprafetele – fin distribuite şi îmbinate – prin intermediul cărora are loc schimbul de căldură, sunt mult mai mari, ceea ce conduce la un schimb de căldură mai intens. Aceasta permite vaporilor de apa să condenseze în interiorul centralei. Căldura de condensare ,care se eliberează în timpul acestui proces, este dirijată din nou către circuitul de încălzire, contribuind astfel cu o cantitate suplimentară de energie la încălzirea locuinţei. Apa rezultată în timpul procesului de condensare este eliminată de centrală către ţeava de ape reziduale.

În vreme ce o centrală convenţională oferă 85% eficienţă la încălzire, o centrală termică în condensare are o eficienţă medie de peste 95%. O eficientă mai ridicată se regăseşte, în mod direct, într-o economie crescută la consumul de combustibil.

www.entc.ro

Telefon: 0722270039

Advertorial! Hb: 149473