Engleză intensiv la Școala Dacia

De Crina Dobocan
Engleză intensiv la Școala Dacia
Din toamnă, la Școala Gimnazială „Dacia” vor funcționa două clase de limbă engleză intensiv.

La cererea părinților, Școala Gimnazială „Dacia” va avea, din anul școlar 2019-2020, două clase cu predare intensivă a limbii engleze.

Curriculum-ul cuprinde patru ore de limba engleză pe săptămână.

Înscrierile pentru clasa a V-a cu predarea intensivă a limbii engleze se vor încheia în 13 iunie 2019 și se fac prin completarea unei cereri scrise, care trebuie depusă la secretariatul școlii.
Selecția pentru clasa a V-a de engleză intensiv se face pe baza unui test de limba engleză, susținut în 18 iunie 2019 de elevii care termină clasa a IV-a.

Testul este compus din două probe: scris (18 iunie 2019, orele 14:00-15:00) și oral (18 iunie 2019, de la 15:30).
La proba scrisă, elevului i se cere să scrie un text (o scrisoare sau o descriere în câteva cuvinte). Proba orală se desfășoară în continuarea probei scrise și va cuprinde două etape: lectura și înțelegerea unui text și conversație.

„Admiterea se face în ordinea descrescătoare a punctajelor, până la ocuparea numărului de locuri aprobat (60 de locuri, câte 30 pe clasă)”, a explicat directorul Școlii „Dacia”, prof. Florian Hava.
Școala „Dacia” este cunoscută și pentru interesul față de limbile de circulație internațională.

Parteneriate internaționale

Unitatea de învățământ a avut, de-a lungul timpului, parteneriate cu școli din America și din Anglia. Nu mai departe, împreună cu organizația „Corpul Păcii”, Școala „Dacia” a avut un parteneriat care s-a derulat pe parcursul a trei ani consecutiv, în care profesori voluntari (membri ai ONG-ului) au predat limba engleză în școala orădeană.

Totodată, împreună cu Asociația Internațională a Studenților Economiști – AIESEC a organizat școli de vară în limba engleză, susținute de voluntari din alte țări.

În acest an, la Școala de vară derulată în parteneriat cu AIESEC va participa un voluntar din Pakistan. Școlile de vară sunt destinate elevilor din clasele I-VIII.

„Am simțit că există o dorință în rândul părinților și al elevilor de a studia intensiv engleza. Având în vedere că limba engleză este o limbă de circulație internațională, venim în sprijinul elevilor și al părinților. Există o metodologie privind studiul englezei intensiv. Astfel, elevii de la clasele de limbă engleză intensiv vor studia această limbă patru ore pe săptămână. Cei ce nu vor intra în cele două clase trebuie să știe că vor avea trei ore pe săptămână de limbă engleză”, a dezvăluit profesorul Florian Hava.

Modelele de subiecte pentru proba orală a examenului de admitere în clasa a V-a cu program intensiv de predare a limbii engleze sunt afișate pe site-ul școlii – www.scoaladaciaoradea.ro.

Acte necesare:
– cerere de înscriere
– copie după certificatul de naștere al elevului
– copie după CI a părinților/tutorelui
– certificat de competență lingvistică (dacă este cazul)
– dosar-plic