Comunicat de presă

Reactualizat la:
Comunicat de presă
Finalizare proiect „Reabilitare învelitoare, fațadă principală și sală de spectacole la Filarmonica de Stat Arad” Cod SMIS 125030

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Arad, în calitate de Beneficiar, anunță finalizarea proiectului „Reabilitare învelitoare, fațadă principală și sală de spectacole la Filarmonica de Stat Arad”, Cod SMIS 125030, cu o durată de implementare de 59 luni, respectiv perioada 01.05.2014 și 31.03.2019.

Proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) în cadrul Regio-Programul Operațional Regional (Regio-POR) 2014-2020, Axa prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural – apel dedicat proiectelor nefinalizate.

Obiectivele proiectului:

1. Obiective generale: Impulsionarea dezvoltării locale prin conservarea, protejarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural (clădirea Palatului Cultural – Filarmonica de Stat Arad) și promovarea identității culturale.

2. Obiective specifice: a. Îmbunătățirea infrastructurii Filarmonicii de Stat Arad, prin reabilitarea și conservarea clădirii monument istoric și asigurarea dotărilor și utilităților adecvate destinației acesteia;

b. Creșterea vizibilității Filarmonicii de Stat Arad, prin digitizarea clădirii monument istoric.

Rezultate finale în urma implementării proiectului:

1. Prin realizarea lucrărilor de reabilitare învelitoare, fațadă principală și sală de spectacole la Filarmonica de Stat Arad, monumentul istoric a fost restaurat, conservat si protejat. Au fost remediate toate degradările constatate care au afectat exteriorul și interiorul clădirii, ceea ce contribuie la conservarea și îmbunătățirea aspectului acesteia. Astfel, se asigură prevenirea degradării clădirii în viitor și conservarea pe termen lung a acesteia. Aspectul exterior îmbunătățit contribuie la ameliorarea peisajului urban din centrul istoric al Aradului și la creșterea atractivității acestuia.

2. Obiectivul de patrimoniu a fost digitizat pentru a permite utilizatorilor online să acceseze un tur virtual al Filarmonicii. Astfel, vizibilitatea obiectivului a crescut.

Proiectul are un impact economic pozitiv asupra Municipiului Arad, cât și un impact social și cultural prin atragerea vizitatorilor, turiștilor și cetățenilor la Filarmonica Arad. De asemenea, menținerea interesului ridicat față de spectacolele desfășurate în incinta Filarmonicii reprezintă un pas înainte pentru

artiști locali și străini care doresc să activeze pe scena din Arad, ceea ce automat plasează Municipiul Arad în centrul cultural din regiune.

Valoarea totală a proiectului este de 17.178.539,97 lei, iar valoarea finanțării nerambursabile este de 15.796.833,45 lei, din care 13.701.335,14 lei reprezintă contribuția Uniunii Europene prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR).

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României