Funcţionarea Grupului de Acţiune Locală, dobândirea de competenţe şi animarea teritoriului

Funcţionarea Grupului de Acţiune Locală, dobândirea de competenţe şi animarea teritoriului
Asociația Grupul de Acţiune Locală Muntele Șes Județul Bihor, beneficiară a Contractului de finanţare nr.C431.2021260546153/05.04.2013 încheiat cu APDRP/AFIR România având ca obiectiv al contractului acordarea finanţării nerambursabile aferente sub-măsurii 431.2 “Funcţionarea Grupului de Acţiune Locală, dobândirea de competenţe şi animarea teritoriului” finanțat prin Programul LEADER, Fondul European pentru Agricultura și Dezvoltare Rurala (FEADR), Axa 4 – Axa LEADER,

Aduce la cunoștința publicului organizarea, în data de 10.11.2015 începând cu ora 14:00 la sediul GAL Muntele Șes Județul Bihor din localitatea Spinuș, nr.115, a unui eveniment cu ocazia evaluării activității și a rezultatelor obținute de Grupul de Acțiune Locală Muntele Șes Județul Bihor la finalul perioadei de implementare a proiectului susmenționat, eveniment desfășurat în cadrul Activității 5 a proiectului – ”Evaluarea activității și a rezultatelor”.

Sunt așteptate toate persoanele interesate.

 

Persoana de contact: Baicu Adela Mihaela

Date de contact:

Grupul de Acțiune Locală Muntele Şes Județul Bihor

Comuna Spinuș, sat Spinuș, nr.115, județul Bihor, cod poștal 417530

Telefon mobil: 0734.988.016

E-mail: galmunteleses@yahoo.com

 

 

Advertorial