Implementarea strategiilor de dezvoltare locala – Deschidere apeluri de selectie GAL Muntele Ses Bihor

Reactualizat la:
Implementarea strategiilor de dezvoltare locala – Deschidere apeluri de selectie GAL Muntele Ses Bihor
Deschidere apeluri de selecție. 

COMUNICAT DE PRESĂ CU PRIVIRE LA LANSAREA APELULUI DE SELECŢIE PROIECTE PENTRU Măsura 111 – Formare profesională, informare şi difuzare de cunoştinţe 

GAL Muntele Șes Județul Bihor anunţă lansarea sesiunii de cereri de proiecte pentru Măsura 111 – „Formare profesională, informare şi difuzare de cunoştinţe”, după cum urmează:

1. DATA PUBLICĂRII: 20.05.2014.

2. MĂSURA LANSATĂ PRIN APELUL DE SELECŢIE – CU TIPURILE DE BENEFICIARI ELIGIBILI:

Măsura 111 – „Formare profesională, informare şi difuzare de cunoştinţe”

Beneficiarii eligibili sunt:

– publici (comune, asociaţii de comune, instituţii publice, altele);

– privaţi (asociaţii, agricultori, întreprinderi şi industrii mici şi mijlocii, comerţ);

– furnizori acreditaţi de formare profesională;

– asociaţii de agricultori, firme, etc.;

– ONG-uri.

3. FONDURILE DISPONIBILE PENTRU ACEASTĂ MĂSURĂ ALOCATE ÎN ACEASTĂ SESIUNE: 80.000 euro

4. SUMA MAXIMĂ NERAMBURSABILĂ CARE POATE FI ACORDATĂ pentru finanţarea unui proiect: 40.000 euro.

5. DATA LIMITĂ DE PRIMIRE A PROIECTELOR: 20.06.2014, ora 14.00

6. LOCUL DEPUNERII PROIECTELOR: la sediul GAL Muntele Șes Județul Bihor din localitatea Spinuș, Comuna Spinuș, nr. 115, judeţul Bihor.

7. INFORMAŢII DETALIATE PRIVIND accesarea şi derularea Măsurii 111 – „Formare profesională, informare şi difuzare de cunoştinţe” sunt cuprinse în „GHIDUL SOLICITANTULUI” – care poate fi accesat pe site-urile www.galmunteleses.ro .

8. DATE DE CONTACT PENTRU INFORMAŢII SUPLIMENTARE privind accesarea și derularea Măsurii 111 se pot obţine la sediul GAL Muntele Şes Judeţul Bihor din localitatea Spinuș, com. Spinuș nr. 115, județul Bihor, persoană de contact Baicu Adela-Mihaela, e-mail: galmunteleses@yahoo.com; telefon 0728.926.835; 0740.207.498 ; fax 0259.328.726, program de lucru cu publicul: luni-vineri în intervalul orar 10.00 – 14.00.

9. DISPONIBILITATEA UNEI VARIANTE ELECTRONICE (SUPORT CD/DVD) SAU PE SUPORT TIPĂRIT A INFORMAŢIILOR DETALIATE AFERENTE MĂSURII 111 LANSATE: se pot obţine la sediul GAL Muntele Şes Judeţul Bihor din localitatea Spinuș, comuna Spinuș nr. 115, județul Bihor, persoană de contact Baicu Adela Mihaela, e-mail: galmunteleses@yahoo.com; telefon 0728.926.835; 0740.207.498 ; fax 0259.328.726, program de lucru cu publicul: luni-vineri în intervalul orar 10.00 – 14.00.

COMUNICAT DE PRESĂ CU PRIVIRE LA LANSAREA APELULUI DE SELECŢIE PROIECTE PENTRU Măsura 112 – Instalarea tinerilor fermieri

GAL Muntele Șes Județul Bihor anunţă lansarea sesiunii de cereri de proiecte pentru Măsura 112 – ”Instalarea tinerilor fermieri”, după cum urmează:

1. DATA PUBLICĂRII: 20.05.2014.

2. MĂSURA LANSATĂ PRIN APELUL DE SELECŢIE – CU TIPURILE DE BENEFICIARI ELIGIBILI:

Măsura 112 – Instalarea tinerilor fermieri

Beneficiarii eligibili sunt:

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin Măsura 112 sunt fermierii în vârstă de până la 40 de ani (neîmpliniţi la data depunerii Cererii de finanţare), persoane fizice sau juridice care practică în principal activităţi agricole.

Categoriile de beneficiari eligibili care pot solicita sprijin nerambursabil prin Măsura 112 sunt:

persoană fizică;

persoană fizică înregistrată şi autorizată în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/ 2008, cu modificările şi completările ulterioare:

individual şi independent, ca persoană fizică autorizată;

ca întreprinzător titular al unei întreprinderi individuale;

asociat şi administrator unic al unei societăţi cu răspundere limitată – SRL, înfiinţată în baza Legii 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

3. FONDURILE DISPONIBILE PENTRU ACEASTĂ MĂSURĂ ALOCATE ÎN ACEASTĂ SESIUNE: 280.000 euro

4. SUMA MAXIMĂ NERAMBURSABILĂ CARE POATE FI ACORDATĂ pentru finanţarea unui proiect: 40.000 euro.

Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri este de 12.000 de Euro pentru o exploatație agricolă

cu dimensiunea minima de 6 UDE, iar peste aceasta dimensiune, sprijinul pentru instalare poate

creste cu 4.000 Euro/ 1 UDE, dar nu va putea depasi 40.000 de Euro/exploatație.

5. DATA LIMITĂ DE PRIMIRE A PROIECTELOR: 20.06.2014, ora 14.00

6. LOCUL DEPUNERII PROIECTELOR: la sediul GAL Muntele Șes Județul Bihor din localitatea Spinuș, Comuna Spinuș, nr. 115, judeţul Bihor.

7. INFORMAŢII DETALIATE PRIVIND accesarea şi derularea Măsurii 112 – “Instalarea tinerilor fermieri” sunt cuprinse în „GHIDUL SOLICITANTULUI” – care poate fi accesat pe site-urile www.galmunteleses.ro, www.apdrp.ro și www.madr.ro .

8. DATE DE CONTACT PENTRU INFORMAŢII SUPLIMENTARE privind accesarea și derularea Măsurii 112 se pot obţine la sediul GAL Muntele Şes Judeţul Bihor din localitatea Spinuș, com. Spinuș nr. 115, județul Bihor, persoană de contact Baicu Adela-Mihaela, e-mail: galmunteleses@yahoo.com; telefon 0728.926.835; 0740.207.498 ; fax 0259.328.726, program de lucru cu publicul: luni-vineri în intervalul orar 10.00 – 14.00.

9. DISPONIBILITATEA UNEI VARIANTE ELECTRONICE (SUPORT CD/DVD) SAU PE SUPORT TIPĂRIT A INFORMAŢIILOR DETALIATE AFERENTE MĂSURII 112 LANSATE: se pot obţine la sediul GAL Muntele Şes Judeţul Bihor din localitatea Spinuș, comuna Spinuș nr. 115, județul Bihor, persoană de contact Baicu Adela Mihaela, e-mail: galmunteleses@yahoo.com; telefon 0728.926.835; 0740.207.498 ; fax 0259.328.726, program de lucru cu publicul: luni-vineri în intervalul orar 10.00 – 14.00.

COMUNICAT DE PRESĂ CU PRIVIRE LA LANSAREA APELULUI DE SELECŢIE PROIECTE PENTRU Măsura 322 – Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale

GAL Muntele Șes Județul Bihor anunţă lansarea sesiunii de cereri de proiecte pentru Măsura 322 – ”Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale”, după cum urmează:

1. DATA PUBLICĂRII: 20.05.2014.

2. MĂSURA LANSATĂ PRIN APELUL DE SELECŢIE – CU TIPURILE DE BENEFICIARI ELIGIBILI:

Măsura 322 – Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale

Beneficiarii eligibili sunt:

– autorităţile publice şi asociaţiile acestora;

– persoane fizice şi juridice care deţin în proprietate sau administrează obiectivele de patrimoniu cultural sau natural;

– microîntreprinderi;

– ONG-uri;

– aşezăminte culturale şi instituţii de cult;

– persoane fizice şi juridice care deţin în proprietate sau administrează obiectivele de patrimoniu cultural/natural de interes local.

3. FONDURILE DISPONIBILE PENTRU ACEASTĂ MĂSURĂ ALOCATE ÎN ACEASTĂ SESIUNE: 408.362 euro

4. SUMA MAXIMĂ NERAMBURSABILĂ CARE POATE FI ACORDATĂ pentru finanţarea unui proiect: 200.000 euro.

5. DATA LIMITĂ DE PRIMIRE A PROIECTELOR: 20.06.2014, ora 14.00

6. LOCUL DEPUNERII PROIECTELOR: la sediul GAL Muntele Șes Județul Bihor din localitatea Spinuș, Comuna Spinuș, nr. 115, judeţul Bihor.

7. INFORMAŢII DETALIATE PRIVIND accesarea şi derularea Măsurii 322 – “Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale” sunt cuprinse în „GHIDUL SOLICITANTULUI” – care poate fi accesat pe site-urile www.galmunteleses.ro, www.apdrp.ro și www.madr.ro .

8. DATE DE CONTACT PENTRU INFORMAŢII SUPLIMENTARE privind accesarea și derularea Măsurii 322 se pot obţine la sediul GAL Muntele Şes Judeţul Bihor din localitatea Spinuș, com. Spinuș nr. 115, județul Bihor, persoană de contact Baicu Adela-Mihaela, e-mail: galmunteleses@yahoo.com; telefon 0728.926.835; 0740.207.498 ; fax 0259.328.726, program de lucru cu publicul: luni-vineri în intervalul orar 10.00 – 14.00.

9. DISPONIBILITATEA UNEI VARIANTE ELECTRONICE (SUPORT CD/DVD) SAU PE SUPORT TIPĂRIT A INFORMAŢIILOR DETALIATE AFERENTE MĂSURII 322 LANSATE: se pot obţine la sediul GAL Muntele Şes Judeţul Bihor din localitatea Spinuș, comuna Spinuș nr. 115, județul Bihor, persoană de contact Baicu Adela Mihaela, e-mail: galmunteleses@yahoo.com; telefon 0728.926.835; 0740.207.498 ; fax 0259.328.726, program de lucru cu publicul: luni-vineri în intervalul orar 10.00 – 14.00.

COMUNICAT DE PRESĂ CU PRIVIRE LA LANSAREA APELULUI DE SELECŢIE PROIECTE PENTRU Măsura 421 – Implementarea proiectelor de cooperare

GAL Muntele Șes Județul Bihor anunţă lansarea sesiunii de cereri de proiecte pentru Măsura 421 – ”Implementarea proiectelor de cooperare”, după cum urmează:

1. DATA PUBLICĂRII: 20.05.2014.

2. MĂSURA LANSATĂ PRIN APELUL DE SELECŢIE – CU TIPURILE DE BENEFICIARI ELIGIBILI:

Măsura 421 – Implementarea proiectelor de cooperare

Beneficiarii eligibili sunt:

– Autorităţile publice şi asociaţiile acestora;

– Persoane fizice şi juridice care deţin în proprietate sau adminstreză obiectivele de patrimoniu cultural sau natural;

– Microîntreprinderi;

– ONG-uri;

– Aşezăminte culturale şi instituţii de cult;

– GAL-uri.

3. FONDURILE DISPONIBILE PENTRU ACEASTĂ MĂSURĂ ALOCATE ÎN ACEASTĂ SESIUNE: 40.000 euro

4. SUMA MAXIMĂ NERAMBURSABILĂ CARE POATE FI ACORDATĂ pentru finanţarea unui proiect: 40.000 euro.

5. DATA LIMITĂ DE PRIMIRE A PROIECTELOR: 20.06.2014, ora 14.00

6. LOCUL DEPUNERII PROIECTELOR: la sediul GAL Muntele Șes Județul Bihor din localitatea Spinuș, Comuna Spinuș, nr. 115, judeţul Bihor.

7. INFORMAŢII DETALIATE PRIVIND accesarea şi derularea Măsurii 421 – “Implementarea proiectelor de cooperare” sunt cuprinse în „GHIDUL SOLICITANTULUI” – care poate fi accesat pe site-urile www.galmunteleses.ro, www.apdrp.ro și www.madr.ro .

8. DATE DE CONTACT PENTRU INFORMAŢII SUPLIMENTARE privind accesarea și derularea Măsurii 421 se pot obţine la sediul GAL Muntele Şes Judeţul Bihor din localitatea Spinuș, com. Spinuș nr. 115, județul Bihor, persoană de contact Baicu Adela-Mihaela, e-mail: galmunteleses@yahoo.com; telefon 0728.926.835; 0740.207.498 ; fax 0259.328.726, program de lucru cu publicul: luni-vineri în intervalul orar 10.00 – 14.00.

9. DISPONIBILITATEA UNEI VARIANTE ELECTRONICE (SUPORT CD/DVD) SAU PE SUPORT TIPĂRIT A INFORMAŢIILOR DETALIATE AFERENTE MĂSURII 421 LANSATE: se pot obţine la sediul GAL Muntele Şes Judeţul Bihor din localitatea Spinuș, comuna Spinuș nr. 115, județul Bihor, persoană de contact Baicu Adela Mihaela, e-mail: galmunteleses@yahoo.com; telefon 0728.926.835; 0740.207.498 ; fax 0259.328.726, program de lucru cu publicul: luni-vineri în intervalul orar 10.00 – 14.00.0Comentarii

Herzlichen Dank für Ihren Kommentar - dieser wird nach einer Prüfung von uns freigeschaltet. Beachten Sie, dass dies gerade an Wochenenden etwas länger dauern kann. Kommentare von registrierten Usern werden sofort freigeschaltet - hier registrieren!

inca 1000 caractere ramase

Citiți principiile noastre de moderare aici !