Inspectoratul de Poliție Județean Bihor recrutează și selecționază candidați

Reactualizat la:
1Comentariu
Inspectoratul de Poliție Județean Bihor recrutează și selecționază candidați
Inspectoratul de Poliție Județean Bihor recrutează și selecționază candidați pentru a participa la concursul de admitere în instituţiile de învăţământ superior ale M.A.I, M.Ap.N şi S.R.I şi unităţile de învăţământ postliceal ale M.A.I şi M.Ap.N

Locurile sunt comune pentru femei şi bărbaţi. Cifrele de şcolarizare aprobate pentru anul 2016 sunt:
a) Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti:

– specializarea „ordine şi siguranţă publică” forma de învăţământ cu frecvenţă – 205 locuri din care (6 romi, 5 maghiar, 3 alte minorităţi);

– specializarea „drept”: 70 locuri;

b) 35 locuri Academia de poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti – Facultatea de Poliţie – specialitatea poliţie, învăţământ cu frecvenţă redusă – ordine şi siguranţă publică;

c) 670 locuri la Şcoala de Agenţi de Poliţie “Vasile Lascăr” Câmpina din care 16 romi, 8 alte minorităţi;

d) 150 locuri la Şcoala de Agenţi de Poliţie “Septimiu Mureşan” Cluj Napoca din care care 6 romi, 3 alte minorităţi;

Numărul de locuri la alte instituţii de învăţământ care realizează formarea iniţială a personalului pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne sunt prezentate pe site-ul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor https://bh.politiaromana.ro.

Termene pentru înscriere

Înscrierea pentru concursul de admitere se realizează la departamentul de Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Poliţie Județean Bihor, din Oradea, Parcul Traian nr.18

Candidații care optează pentru pentru instituțiile superioare ale Ministerului Afacerilor Interne (M.A.I), Ministerul Apărării Naționale(M.Ap.N) și Serviciul Român de Informații(S.R.I), precum și pentru unitățile de învățământ postliceal ale M.Ap.N., se pot înscrie pentru concurs în zilele de marți și joi între orele 11.00 – 15.00, ultima zi fiind 27.05.2016. Candidații care optează pentru unitățile de învățământ postliceal ale M.A.I beneficiază de două zile suplimentare, adică până la data de 29.07.2016.

Candidații care aplică pentru pentru mai multe opțiuni vor constitui câte un dosar de recrutare pentru fiecare instituție de învțământ în parte şi sunt reluate procedurile stabilite pentru selecţie, respectiv probele de evaluare a cunoştinţelor. În acest caz, pe lângă toate documentele prevăzute pentru dosarul de recrutare, se depun în dosarele suplimentare fişa medicală şi rezultatul evaluării psihologice în xerocopii certificate pentru conformitate cu originalele.

Prima etapă de recrutare

Primele probe de care se vor lovi candidații constau în:
a) examinarea medicală – constituirea fişei medicale tip de încadrare în M.A.I;
b) evaluarea psihologică.
c) proba de verificare a aptitudinilor fizice.

Testarea psihologică se efectuează la sediul Inspectoratului de Poliţie Județean Bihor. Data va fi comunicată ulterior pe site-ul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bihor www.bh.politiaromana.ro. De asemenea, programarea candidaților la testarea psihologică și rezultatele obținute vor putea fi urmărite pe același site.

Probele pentru aptitudinile fizice sunt: alergarea de viteză pe o distanță de 50 metri în cel mult 7,2 secunde pentru băieți respectiv 8,1 secunde pentru fete; aruncarea mingii medicinale de pe loc (4 kg băieți și 2 kg fetele) și alergarea de rezistență în decurs de cel mult 3 minute 45 de secunde băieți și 4 minute 10 secunde fetele

Condiții și criterii de selectare

a) să aibe cetăţenia română şi domiciliul în România; cât și cunoștințe de limba română scris/citit

b) să fie apt din punct de vedere medical, fizic şi psihic; aptitudinea se constată de structurile de specialitate ale M.A.I/comisiile şi subcomisiile de concurs, ca urmare a examinării medicale, verificării îndeplinirii criteriilor antropometrice, existenţei semnelor/tatuajelor neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară, verificării aptitudinilor fizice şi, respectiv, evaluării psihologice, potrivit baremelor şi/sau criteriilor aplicabile;

c) să aibe vârsta cuprinsă între 18 și 27 de ani inclusiv.

d) să aibă studii corespunzătoare cerinţelor postului pentru care candidează și să fie absolvent de liceu cu diplomă de bacalaureat

e) să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea

f) să nu fi fost destituite dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani și să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege

g) să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 8,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului

h) să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ
să aibă înălţimea de minimum 1,65 m bărbaţii şi 1,60 m femeile; candidaţii pentru instituţiile de formare a ofiţerilor şi agenţilor de poliţie de frontieră pentru specializarea marină trebuie să aibă înălţimea de minimum 1,60 m

Persoanele care intenţionează să candideze la concursul de admitere organizat de Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” pe lângă criteriile amintite mai sus, trebuie să indeplinească și alte condiții suplimentare, care se pot găsi pe https://bh.politiaromana.ro/

Documentele necesare

Pentru înscrierea la unităţile de învăţământ postliceal ale M.AI/Academia de Poliţie ”Alexandru Ioan Cuza”, studii universitare de licenţă, învăţământ cu frecvenţă, candidaţii prezintă următoarele documente:
a) cartea de identitate sau paşaportul, în original;

b) diploma de bacalaureat în original/copie legalizată sau adeverinţă eliberată de liceu ( numai pentru absolvenţii promoţiei 2016) în care se menţionează media generală de la bacalaureat, notele la probele susţinute în cadrul examenului de bacalaureat, mediile obţinute în anii de studiu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma;

c) foaia matricolă a studiilor liceale în original/copie legalizată;

d) contravaloarea taxei de înscriere (după caz). Pentru candidaţii care solicită scutirea de taxă de înscriere, sunt necesare acte doveditoare că se află în una dintre situaţiile enumerate în metodologiile de admitere/ Regulamentul[1] privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la studii universitare de licenţă, în facultăţile Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, în anul 2016.

Componența dosarului de recrutare:

a) Diploma de bacalaureat (original/copie legalizată) sau adeverinţă eliberată de către liceu (numai pentru absolvenţii promoţiei 2016) care atestă absolvirea liceului, în care se menţionează media general de la bacalaureat, notele probelor susţinute în cadrul examenului de bacalaureat, mediile obţinute în anii de studii, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma;

b) Foaia matricolă (original/copie legalizată);

c) Fişa medicală în original (copie pentru candidaţii care au a doua opţiune şcoala postliceală) – încheiată la medicul șef de unitate;

d) Copii legalizate ale certificatului de naştere ale candidatului, soţului / soţiei şi fiecărui copil, a certificatului de căsătorie, precum şi ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;

e) Copie C.I. şi livret militar, carte de muncă;

f) Autobiografia (model accesibil de pe site-ul inspectoratului la adresa www.bh.politiaromana.ro);

g) Tabelul nominal cu rudele candidatului (model accesibil de pe site-ul inspectoratului la adresa www.bh.politiaromana.ro);

h) Cazierul judiciar pentru candidat;

i) Caracterizare de la ultimul loc de muncă, şcoală sau unitate militară (înregistrată, semnată și ștampilată la unitatea emitentă);

j) Curriculum vitae – model europass (model accesibil de pe site-ul inspectoratului la adresa www.bh.politiaromana.ro)

k) Copie BI/CI ale persoanelor din tabelul cu rude

l)4 fotografii 3/4, color şi 2 fotografii 9/12, color; 3 dosare plic şi 50 coli xerox, format A4;

Pentru informaţii suplimentare, candidații și cei interesați pot accesa pagina de internet ( https://bh.politiaromana.ro/ro/cariera/admitere-scoli-2016 ) sau telefonic la numerele: 0259/403.111, 0259/403.1121Comentariu

Herzlichen Dank für Ihren Kommentar - dieser wird nach einer Prüfung von uns freigeschaltet. Beachten Sie, dass dies gerade an Wochenenden etwas länger dauern kann. Kommentare von registrierten Usern werden sofort freigeschaltet - hier registrieren!

inca 1000 caractere ramase

Citiți principiile noastre de moderare aici !

versiunea HTML a comentariilor