Interes mare pentru Programul SAPARD

Interes mare pentru Programul SAPARD
Sala de conferinte a Camerei de Comert si Industrie (CCI) Bihor a devenit vineri neîncãpãtoare. Numãrul bihorenilor interesati de felul cum ar putea sã acceseze fonduri europene prin Programul SAPARD a depãsit cifra de 70 de persoane.

Sesiunea de informatii – „Dacã stii, ai” – a fost condusã de Olimpia Neagu, coordonator al Info Centrului 6 pentru Regiunea de Nord Vest ce cuprinde judetele Bihor, Bistrita-Nãsãud, Cluj, Maramures, Sãlaj si Satu-Mare. „Obiectivul principal al campaniei de informare si publicitate este promovarea programului SAPARD în mod eficient si transparent, asigurând astfel un impact pozitiv asupra receptorilor si a opiniei publice în general si atragerea unui numãr cât mai mare de beneficiari”, ne-a precizat Olimpia Neagu.

În afarã de oportunitãtile de sprijin financiar oferite de Programul SAPARD, potentialii beneficiari au fost informati despre cerintele UE în ceea ce priveste agricultura si industria alimentarã, la care vor trebui sã se conformeze dupã 2007.

Dan Birta