Interpelare Ionela

Conform dispozitiei Consiliului de Administratiei a Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale, se impune deschiderea punctului de control trafic Salonta în cel mai scurt timp posibil.

Pentru a se asigura functionarea acestui punct de control trafic, se are în
vedere redistribuirea de personal de la Agentia de Cântarire si Încasare Bors,
agentie care în momentul actual functioneaza cu un numar insuficient de angajati,
acest transfer de personal generând pe fond imposibilitatea functionarii la
parametri normali atât a Agentiei de Cântarire si Încasare Bors, cât si a viitorului
punct de control trafic Salonta.

În vederea evidentierii rentabilitatii financiare a celor doua puncte, de control
trafic, respectiv cântarire, va prezint succint, domnule ministru, câteva date
semnificative care sa sublinieze tocmai profitabilitatea acestora.

Astfel, se poate vorbi de încasari în valoare de 1.700.000.000 lei/lunar,
din emiterea autorizatiilor speciale de transport si alte taxe, precum si 8-
9.000.000.000 lei/lunar, din taxele de rovigneta. Pornind de la aceste cifre,
se estimeaza ca, o data cu deschiderea punctului de control trafic de la Salonta,
cu toate ca în prima faza se vor percepe doar taxe pentru rovigneta, totusi
încasarile se vor ridica la circa 1.000.000.000/luna.

La o analiza mai atenta a celor mai sus mentionate, reiese în mod evident faptul
ca, în situatia în care aceste doua puncte de control trafic nu vor functiona
la capacitatea maxima din cauza lipsei de personal, Compania Nationala de Autostrazi
si Drumuri Nationale poate înregistra pierderi considerabil mai mari în raport
cu ceea ce ar însemna cheltuielile materiale si de personal.

Dat fiind faptul ca exista aprobarea din partea Consiliului de Administratie
al Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale pentru angajari de
personal si completarea locurilor aferente controlorilor de trafic, va rog sa
dispuneti organizarea concursului pentru ocuparea acestor posturi.

Cu toata consideratia, doresc sa subliniez faptul ca singurul neajuns invocat
de Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale pentru a se transpune
în fapt aceasta decizie este legat de lipsa fondurilor, ridicându-se în acest
caz la suma de 50.000.000 lei pâna la finele anului 2005. Consider ca aceasta
suma derizorie nu poate reprezenta un impediment pentru buna functionare a celor
doua puncte în cauza, Bors si Salonta.

În aceste conditii, va rog, domnule ministru Gheorghe Dobre, sa alocati suma
de 50.000.000 lei necesara organizarii concursului în vederea completarii organigramei
Agentiei de Cântarire si Încasare Bors.

Calin Corpas