Ioan Felea: „Profesionalism şi credibilitate”

Reactualizat la:
Ioan Felea: „Profesionalism şi credibilitate”
Luni, 23 aprilie 2012, comunitatea universitară orădeană este chemată la vot pentru a-şi alege rectorul. În cursă s-au înscris şase candidaţi. Un candidat foarte bine cotat este actualul prorector cu calitatea, cercetarea şi doctoratele – prof. univ. dr. ing. Ioan Felea.

Dânsul a avut amabilitatea de a ne comunica câteva dintre gândurile care-l animă precum şi câteva dintre obiectivele înscrise în programul managerial (PM)

Precizaţi, domnule prof., câteva repere din CV-ul d-voastră.

Ioan Felea: Sunt absolvent al Facultăţii de Electrotehnică – Timişoara, doctor din 1985 – la IPB. Din 1978 lucrez în instituţia orădeană de învăţământ superior care, actualmente, se numeşte Universitatea din Oradea (UO). Din 1992 sunt profesor universitar, iar din 1994 conduc doctorate. Am fost, succesiv, decan al Facultăţii de Energetică, director de Şcoală Doctorală, iar din 2007 sunt prorector cu calitatea, cercetarea ştiinţifică şi doctoratele. CV-ul meu este afişat pe site-ul UO, la adresa: http://www.uoradea.ro/romanian/topic/37/Alegeri$academice$2011-2012

Ce vă face să candidaţi la funcţia de rector al UO?

I. F.: Am reflectat îndelung înainte de a-mi depune candidatura pentru funcţia de rector al universităţii noastre. Cred cu tărie în necesitatea şi utilitatea universităţii noastre.

După analiza contextului, încurajat de colegii care au apreciat realizările din perioada mandatului de prorector, am decis să-mi ofer expertiza, puterea de muncă şi capacitatea de inovare în domeniul managementului universitar pentru ca, împreună cu comunitatea noastră universitară să facem posibilă menţinerea şi dezvoltarea universităţii noastre. Pe baza experienţei acumulate, am elaborat un PM universitar aplicat, menit să minimalizeze ameninţările şi să maximizeze oportunităţile specifice universităţii noastre.

Care sunt principalele obiective pe care le vizaţi ca rector al UO?

I. F.: Acestea sunt înscrise în PM, afişat la adresa specificată anterior. Cele 9 obiective strategice au asociate acţiuni specifice.

Înainte de toate, am înscris în PM valorile care m-au animat în toată cariera şi pe care le voi respecta şi dacă voi fi ales rector al UO: transparenţa, moralitatea, calitatea, eficienţa, colegialitatea, echitatea, etica.

Priorităţile pe termen scurt sunt:

Securizarea funcţională a universităţii în contextul actual;

Obţinerea calificativului „încredere ridicată”;

Reinstaurarea în UO a atmosferei de încredere şi colegialitate;

Deviza pe care o propun colegilor este:

ATRACTIVITATE PRIN PROFESIONALISM ŞI CREDIBILITATE

Spicuiesc, în continuare, din conţinutul celor 9 obiective strategice (Obs):

Obs 1: Instituirea unor structuri organizatorice şi de management, a unor reglementări de funcţionare şi a unui sistem de alocare a resurselor care să conducă la dezvoltarea sustenabilă a universităţii, prin acţiunile (exemple):

Instituirea procedurilor de conlucrare, fundamentate pe legalitate, onestitate, transparenţă şi eficienţă cu Senatul universitar, cu organizaţiile studenţeşti, cu facultăţile şi departamentele şi cu celelalte structuri şi organizaţii care funcţionează în universitate;

Solicitarea aprobării din partea CA pentru suplimentarea cu unul a numărului de prodecani pentru fiecare facultate, faţă de grila din regulamentul de alegeri;

Se va urmări reducerea de la 30% la [20 – 25]% a fondului administraţiei centrale;

Sprijinirea dezvoltării tuturor celor 15 facultăţi.

Obs 2: Promovarea universităţii în ierarhia universităţilor din România, prin asigurarea şi recunoaşterea calităţii proceselor educaţionale de cercetare şi de management, asigurat prin acţiunile (exemple):

Participarea universităţii noastre la evaluarea externă efectuată de către EUA, menţinerea în categoria B, îmbunătăţirea – pe baza calificativului „încredere ridicată” – a poziţiei în clasamentul universităţilor din România şi creşterea semnificativă a numărului domeniilor de ierarhizare încadrate în categoriile A şi B;

Pentru domeniile de doctorat care, după schimbarea calificativului UO, se vor plasa în categoriile A şi B, prin Şcolile Doctorale, se vor face demersuri pentru acreditare;

Obs 3: Menţinerea şi extinderea climatului favorabil de formare, dezvoltare şi motivare a resursei umane pentru procesele educaţionale, prin acţiunile (exemple):

Identificarea cadrelor didactice care se apropie de îndeplinirea criteriilor de abilitare şi sprijinirea acestora să obţină abilitarea în timp cât mai scurt;

Pornind de la discrepanţele nejustificat de mari între salariile de bază pe grade didactice, se va propune modificarea intervalului actual de salarizare suplimentară în funcţie de performanţe, a personalului didactic, respectiv de [0 – 5%] – pentru toate gradele didactice, astfel: [0 – 5% ] – profesor universitar, [0 – 10%] – conferenţiar universitar şi [0 – 15%] – lector / şef lucrări / asistent /preparator. Se va propune ca, persoanele care obţin abilitarea să beneficieze de creşterea salarială maximă (30%);

Sprijinirea logistică şi financiară a cadrelor didactice în vederea finalizării doctoratului;

Toate mecanismele şi procedurile de acordare a recompenselor financiare (gradaţii de merit, sporuri pentru rezultate deosebite în activitatea de CDI etc.) se menţin;

Sprijinirea personalului tânăr prin înfiinţarea Grădiniţei UO.

Obs 4: Promovarea unor procese de învăţământ moderne, centrate pe nevoile studenţilor, corelate cu cerinţele pieţei muncii şi compatibilizate cu cele europene prin acţiunile specifice înscrise în PM.

Obs. 5: Susţinerea performanţei în cercetare-dezvolatre-inovare şi transfer tehnologic, orientarea spre nevoile societăţii şi racordarea la tendinţele europene, prin acţiunlile (exemple):

Orientarea cercetării ştiinţifice spre domeniile declarate prioritare în strategia naţională;

Reabilitarea clădirii aferentă ICDIUO şi dotarea laboratoarelor de cercetare ale acestuia din proiecte dedicate infrastructurii de CDI şi din venituri proprii;

Promovarea prin DRMSE şi ICDIUO de parteneriate cu autorităţile locale şi regionale pentru dezvoltarea de proiecte comune;

Dezvoltarea facilităţilor Centrului de documentare pentru doctoranzi;

Demersuri ferme şi urgente pentru menţinerea domeniilor de doctorat existente şi atestarea de noi conducători de doctorat;

Participarea la consorţii naţionale şi la programe europene de CDI, în principal, în cadrul PC 7/PC8, SEE şi HU-RO.

Obs 6: Menţinerea şi dezvoltarea relaţiilor de parteneriat cu studenţii pe toate palierele proceselor educaţionale şi de cercetare, precum în soluţionarea problemelor specifice vieţii universitare a studenţilor, prin acţiunile (exemple):

Încurajarea angajării studenţilor în diverse activităţi din universitate sau în proiecte comune cu agenţii economici;

Susţinerea directă a activităţilor studenţeşti printr-un buget distinct (de minim 70.000 lei), inclus în bugetul anual al universităţii;

Recuperarea cantinei studenţeşti şi repunerea în administrarea universităţii şi a studenţilor;

Asigurarea la Cantina Studenţească a unor meniuri diferenţiate între care şi meniul studenţesc de 6 lei;

Amenajarea Clubului Studenţesc.

Obs. 7: Dezvoltarea relaţiilor cu mediul socio-economic şi cultural, promovarea universităţii ca şi instituţie reprezentativă la nivel regional şi naţional, acţiunile specifice înscrise în PM.

Obs. 8: Dezvoltarea, modernizarea şi utilizarea judicioasă a bazei materiale a universităţii, astfel încât capacitatea instituţională să crească semnificativ, prin (exemple):

Modernizarea bazei sportive a universităţii şi construirea unui bazin de înot;

Amenajarea a minim 4 amfiteatre cu 200 locuri;

Obs. 9: Creşterea substanţială a caracterului antreprenorial al universităţii şi, prin aceasta, creşterea substanţială a veniturilor proprii, ceea ce se va realiza prin (exemple):

Operaţionalizarea organizării şi funcţionării ICDIUO ca şi societate comercială;

Unele entităţi din cadrul UO vor funcţiona ca şi centre de cost-profit:

Sunt conştient că realizarea obiectivelor propuse este posibilă doar printr-o atitudine deschisă şi corectă faţă de comunitatea universităţii noastre, printr-o colaborare transparentă, onestă şi eficientă, cu Senatul universitar şi prin munca în echipă cu toţi membrii Consiliului de Administraţie.

Formulaţi, vă rog, un mesaj de încheiere pentru colegii D-voastră.

I. F.: Pentru a reuşi să consolidăm poziţia universităţii noastre în rândul universităţilor de educaţie şi cercetare ştiinţifică din România, precum şi în Spaţiul European al Cunoaşterii, dacă îmi veţi acorda votul Dumneavoastră pentru funcţia de rector, voi susţine calitatea în toate activităţile, transparenţa, onestitatea, eficienţa şi spiritul antreprenorial.

Echipa managerială va fi selectată pe bază de principii şi valori consacrate, în conformitate cu regulile înscrise în programul managerial.

Vă rog, stimaţi colegi, să participaţi la vot, să vă exercitaţi acest drept după cum vă dictează conştiinţa. Nu acceptaţi soluţii impuse, prestabilite, întrucât acestea, mai devreme sau mai târziu, se vor repercuta negativ asupra universităţii noastre.0Comentarii

Herzlichen Dank für Ihren Kommentar - dieser wird nach einer Prüfung von uns freigeschaltet. Beachten Sie, dass dies gerade an Wochenenden etwas länger dauern kann. Kommentare von registrierten Usern werden sofort freigeschaltet - hier registrieren!

inca 1000 caractere ramase

Citiți principiile noastre de moderare aici !