Mandatari pentru pensionarii cu domiciliul în străinătate

Pensionarii români cu domiciliul stabil în strainatate au obligatia, potrivit legii, sa depuna la Casa Judeteana de Pensii (CJP) o procura speciala pentru desemnarea unui mandatar, atât la depunerea actelor pentru acordarea pensiei, cât si în situatia în care aceasta îsi pierde valabilitatea.

Mandatarul trebuie sa fie cetatean român, cu domiciliul în România. El are aceleasi drepturi si obligatii ca si titularul drepturilor de pensie, asigurând legatura între acesta si CJP.

„Este necesara realizarea unei baze de date complete la nivelul structurilor teritoriale, prin identificarea tuturor beneficiarilor de asigurari sociale din sistemul public de pensii, care au domiciliul în strainatate si ale caror drepturi se platesc prin mandatar sau prin transfer bancar pe baza de conventie”, ne-a precizat Szarka Arpad, directorul executiv al CJP Bihor.

Scopul realizarii acestei baze de date este protejarea drepturilor de asigurari sociale ale lucratorilor imigranti o data cu aderarea României la UE.

Dan Birta