Modificări în învăţământ

Anul scolar 2006 – 2007 aduce o serie de noutati în ceea ce priveste calendarul si metodologia de organizare si functionare a admiterii în învatamântul liceal si profesional de stat, proaspat aprobate de Ministerul Educatiei si Cercetarii. Spre deosebire de anul trecut, au aparut o serie de modificari.

Una dintre ele este sustinerea probelor de aptitudini si a probelor de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna în timpul anului scolar, în luna mai. Reprezentantii MEC considera ca aceasta modificare atrage dupa sine câteva avantaje. Astfel, elevii care sustin aceste probe se pot pregati mai bine, într-o perioada mai îndepartata de testele nationale, iar organizarea probelor se poate face mai bine, în afara perioadei examenelor nationale. Limbi moderne


Totodata, probele de verificare a cunostintelor de limba moderna pentru clasele bilingve permit accesul si la clasele intensive, fara a mai fi nevoie de un nou test, sustinut în scoala în urma repartizarii. Subiectele pentru probele de verificare a cunostintelor de limba moderna pentru clasele bilingve sunt elaborate la nivelul judetului de catre o comisie special numita si sunt aprobate de inspectorul de specialitate, asigurându-se astfel calitatea subiectelor si unitatea de evaluare la nivel judetean, inclusiv pentru clasele cu predare intensiva a unei limbi moderne.

Elevii care au fost admisi la probele de verificare a cunostintelor de limba moderna pentru clasele bilingve, dar nu au putut fi repartizati la aceste clase, nu mai sunt nevoiti sa sustina un al doilea test de limba pentru a fi admisi la clase cu predare intensiva a limbii moderne respective.

Ioana Iuhas