Normele de venit pe 2006

Normele de venit pe 2006
Un venit de 46 de milioane de lei vechi pe anul 2006 va trebui sa realizeze o persoana fizica, comerciant de îmbracaminte. La fel si unul care vinde casete video, CD si DVD. Ceva mai mult, 65 de milioane de lei vechi, va trebui sa realizeze o persoanã fizica autorizata sa comercializeze obiecte de uz casnic si unelte gospodãresti.

Pentru comerciantii autorizati de produse agricole si alimentare norma de venit pe 2006 este de 51 de milioane de lei. Cea mai mare normã – 89 de milioane de lei trebuie sã o realizezecei care fac comert cu carne.

Se poate opta

Acestea sunt câteva dintre normele de venit pe anul 2006, aprobate de Directia Generalã a Finantelor Publice (DGFP) Bihor care vor intra în vigoare de la 1 ianuarie 2006. „Potrivit codului fiscal cu modificãrile ulterioare, este necesar sã li se dea contribuabililor posibilitatea de a lua la cunostintã de nivelul acestor norme pentru a putea opta, dacã este cazul, pentru impunerea în sistem real pentru anul 2006”, ne-a informat Smaranda Scridon, directorul executiv al DGFP Bihor.

Optiunea pentru determinarea venitului net în sistem real se face pe bazã de cerere adresatã organului fiscal competent pânã la 31.01.2006 si este obligatorie pentru contribuabil pentru o perioadã de doi ani. „Optiunea se considerã reînnoitã pentru o nouã perioadã dacã nu se depune cerere de renuntare de cãtre contribuabil la optiunea privind impunerea în sistem real”, a adãugat directorul executiv al Finantelor bihorene.

Dan Birta