Înregistrarea devine mai complicată

Începând de anul viitor, înregistrarea datelor în registrul agricol privind schimbarea categoriei de folosinta a terenurilor se face numai daca se prezinta si lucrarea tehnica de cadastru si publicitate imobiliara, a anuntat Tanase Miculescu, director adjunct la Directia Economica a Primariei.

Motivul este ca în ultimii trei ani încasarile la bugetul local
au stagnat, în pofida indexarilor si majorarilor, datorita faptului ca
tot mai multi contribuabili au înregistrat terenul intravilan pe care-l
detin ca având destinatie agricola.

Pâna acum, declararea terenului ca fiind unul agricol se putea face
pe proprie raspundere, cu o documentatie minima.

În decurs de trei ani, la persoanele fizice, proportia terenurilor intravilane
cu destinatie agricola a crescut de la 45% la 66%. O crestere spectaculoasa,
de la 6% la 25%, s-a înregistrat si în cazul persoanelor juridice.

Cresterea încasarilor la bugetul local a fost în schimb nesemnificativa,
de la 16,6 miliarde lei în 2003, la persoane fizice, la 18 miliarde lei
prognozate în 2005. La persoane juridice, încasarile au crescut
de la 24,1 miliarde lei la 27 miliarde lei.

Pengo Zoltan