Nu sunt interesati de credite

Intreprinzãtorii bihoreni nu sunt interesati de creditele avantajoase oferite din bugetul asigurãrilor pentru somaj pe 2005. Pânã în prezent nici un IMM, asociatie familialã, persoanã fizicã sau unitate cooperatistã nu a solicitat Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Muncã (AJOFM) Bihor acordarea vreunui credit pentru crearea unui loc nou de muncã. si bani sunt.

Nu mai putin de 520.000 RON sunt sunt alocatijudetului Bihor pentru acordarea de astfel de credite pe anul 2005. „Ar fi pãcat sã se piardã aceste fonduri. Intreprinzãtorii nu se vor mai întâlni cu asemenea conditii avantajoase la acordarea de credite pentru crearea de noi locuri de muncã. Nu înteleg de ce se sperie pentru cã au la dispozitie sase luni de zile pentru a face angajãri, dupã primirea banilor”, a precizat Daciana Nica, directorul adjunct al AJOFM Bihor.

Destinatii

Valoarea creditului se stabileste în raport cu numãrul locurilor de muncã nou create. Suma alocatã pentru fiecare loc de muncã nou creat este de 10.000 RON.

Creditele sunt destinate finantãrii storcurilor de materii prime, a cheltuielilor de capital (cu utilaje, si echipamente, constructii, amenajãri si dotãri, mijloace de transport, calculatoare). Ponderea creditului acordat va fi de cel mult 75% din valoarea totalã a investitiei prevãzutã în studiul de fezabilitate.

Perioada maximã de acordare a creditului este de trei ani (la cerere se poate include o perioadã de gratie de sase luni) pentru achizitionarea de utilaje, echipamente, constructii. În cazul creditelor pentru finantarea stocurilor de materii prime perioada de acordare a credituluieste de un an.

Dobânda este foarte avantajoasã, de 50% din dobânda de referintã a BNR. Pentru persoanele cu vârsta sub 30 de ani, dobânda este de 25% din dobânda de referintã a BNR.

Cei interesati de astfel de credite se pot adresa AJOFM Bihor în vederea obtinerii formularelor tipizate pentru obtinerea dosarelor de credit, la sediul de pe strada Transilvaniei, nr. 2, camera 14 sau la telefon 436.821, 435.802, 433.346.

Dan Birta