Obligaţii pentru angajatori

Casa Judeteana de Pensii (CJP) Bihor readuce la cunostinta angajatorilor mai multe reglementari obligatorii în vederea asigurarii angajatilor pentru accidente de munca si boli profesionale.

„Angajatorul are obligatia de a comunica asiguratorului domeniul de activitate conform CAEN, numarul de angajati, fondul de salarii, precum si orice alte informatii solicitate în acest scop”, ne-a comunicat Szarka Arpad, directorul executiv al CJP Bihor.

Comunicarea datelor se face pe baza declaratiei pe propria raspundere a angajatorului. Aceasta se va depune pe suport electronic, însotit de suport de hârtie, la sediul casei teritoriale de pensii. Declaratia pe propria raspundere va purta semnatura persoanelor autorizate, precum si stampila angajatorului.

Termene

Pentru angajatorii care dobândesc personalitate juridica, termenul de depunere al declaratiei este de 30 de zile de la data începerii raporturilor de munca. Asiguratorul va fi anuntat de catre angajator în termen de 15 zile despre orice modificare a domeniului de activitate.

„Nerespectarea obligatiilor de mai sus constituie contraventii si se pedepsesc în conformitate cu prevederile legale”, a precizat Szarka Arpad.

Dan Birta