Pensii de urmas pentru copii pana la 26 de ani

Potrivit legii, copiii au dreptul la pensie de urmas daca îsi continua studiile într-o forma de învatamânt organizata potrivit legii, pâna la terminarea acestora, fara a depasi însa 26 de ani.

„Pentru copiii cu vârsta cuprinsa între 16 si 26 de ani, dovada continuarii studiilor se va face cu adeverinta eliberata de institutia de învatamânt frecventata de copilul urmas”, ne-a declarat Szarka Arpad, directorul executiv al Casei Judetene de Pensii (CJP) Bihor.

Adeverinta au fost emise deja de CJP Bihor, sub forma de citatie – adeverinta, fiind si expediate la adresa beneficiarilor. Odata cu aceste adeverinte, beneficiarii vor completa si o declaratie pe propria raspundere din care sa reiasa ca nu lucreaza, în acest caz pierzând dreptul la pensie de urmas.

Termene

Citatiile primite se vor completa de catre institutiile unde beneficiarii sunt înscrisi dupa care vor fi depuse la sediul CJP Bihor, str. Dunarea, nr. 6 sau la Casa Locala de Pensii Beius.

Pentru învatamântul preuniversitar citatia – adeverinta se va completa de institutia de învatamânt dupa data de 12.09.2005 si se va depune la CJP Bihor pâna la data de 08.10.2005. Pentru învatamântul universitar, adeverinta se va completa dupa data de 01.10.2005, prezentându-se la Casa de Pensii pâna în 08.10.2005.

„Neprezentarea citatiei – adeverinte pâna la data mentionata atrage suspendarea platii pensiei de urmas începând cu data de 01.10.2005. Plata pensiei de urmas se suspenda si în cazul modificarii numarului de urmasi de la trei la doi, respectiv de la doi la unul, diminuându-se cuantumul pentru urmasii ramasi în plata”, ne-a precizat Szarka Arpad.

Odata cu citatia – adeverinta se va prezenta si xerocopia actului de identitate cu codul numeric personal, atât pentru copii, cât si pentru tutorele care ridica drepturile de pensie.

Dan Birta