Prioritartati de subventii sociale

Au fost completate liniile prioritare de subventionare de la bugetul de stat a fundatiilor si asociatiilor care înfiinteazã si administreazã unitãti de asistentã socialã.

„În anul 2006 vor fi subventionate cu prioritate, în ordinea
mentionatã mai jos, fundatiile care oferã servicii sociale
pentru: persoane vârstnice, persoane cu handicap, persoane tinere care pãrãsesc
sistemul de protectie a copilului, copii separati sau cu risc de separare
de pãrinti, victimele violentei în familie, persoanele
fãrã adãpost, persoanele toxico-dependente, victimele traficului
de persoane, imigrantii si refugiatii”, ne-a informat Simona
Vesa, directorul executiv al Directiei de Muncã, Solidaritate Socialã
si Familie (DMSSF) Bihor.

Ordinea prioritãtilor a fost stabilitã prin Ordinul ministrului
Muncii, Solidaritãtii Sociale si Familiei 771/2005.

Lista documentelor necesare solicitãrii subventiilor pentru 2006 poate
fi consultatã pe site-ul institutiei la adresa http//gmss.rdsor.ro
sau la telefon 468.382.

„Data limitã de depunere a documentatiei este 31 octombrie
2005, ora 16:30”, a precizat Simona Vesa.

Dan Birta