PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2007 – 2013 AXA IV LEADER MĂSURA 421 – ”IMPLEMENTAREA PROIECTELOR DE COOPERARE”

PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2007 – 2013 AXA IV LEADER MĂSURA 421 – ”IMPLEMENTAREA PROIECTELOR DE COOPERARE”
COMUNICAT DE PRESĂ CU PRIVIRE LA ÎNCHEIEREA IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI DE COOPERARE FINAȚAT PRIN MĂSURA 421

Titlul proiectului de cooperare:

VALORIFICAREA POTENȚIALULUI CULTURAL-TRADIȚIONAL, AL PRODUSELOR AGRICOLE, AL TURISMULUI ȘI DOBÂNDIREA DE COMPETENȚE PRIN COOPERARE ÎNTRE MICROREGIUNILE ȚARA SECAȘELOR, VALEA AMPOIULUI ȘI VALEA MUREȘULUI ȘI MUNTELE ȘES BIHOR

 

Grupul de Acţiune Locală Muntele Şes Judeţul Bihor, în parteneriat cu Asociaţia Ţara Secaşelor Alba-Sibiu (GAL ŢARA SECAŞELOR) – în calitate de GAL coordonator şi Asociaţia Grupul de Acţiune Locală din Zona Văilor Ampoiului şi Mureşului (GAL VALEA AMPOIULUI – VALEA MUREŞULUI) a derulat, începând cu data de 25 noiembrie 2014, proiectul intitulat „VALORIFICAREA POTENȚIALULUI CULTURAL-TRADIȚIONAL, AL PRODUSELOR AGRICOLE, AL TURISMULUI ȘI DOBÂNDIREA DE COMPETENȚE PRIN COOPERARE ÎNTRE MICROREGIUNILE ȚARA SECAȘELOR, VALEA AMPOIULUI ȘI VALEA MUREȘULUI ȘI MUNTELE ȘES BIHOR”, proiect finanţat prin AXA IV LEADER – MĂSURA 421 ”IMPLEMENTAREA PROIECTELOR DE COOPERARE” – PNDR 2007-2013, în baza contractului de finanţare nr. C421000011260546101/29.10.2014 încheiat cu Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) România.

Proiectul s-a implemententat pe teritoriile GAL Muntele Şes Judeţul Bihor, GAL Ţara Secaşelor Alba – Sibiu şi GAL Valea Ampoiului – Valea Mureşului, pe o durată de 12 luni.

Obiectivul general al proiectului a fost acela de a pune în valoare potenţialul cultural şi tradiţional, al produselor şi producătorilor agricoli din cele trei teritorii, al potenţialului turistic şi al agenţilor de turism locali precum şi dobândirea de compeţenţe prin construcţie instituţională comună şi experienţe comune.

Obiectivele specifice ale proiectului au fost:

  • Crearea în comun a unui organism cu personalitate juridică pentru a promova interteritorial cele 3 GAL-uri;
  • Crearea unei publicaţii comune pentru cele 3 GAL-uri, care cuprinde elemente ca:

– descrierea celor 3 teritorii;

– puncte de interes turistic din cele 3 teritorii;

– obiceiuri şi tradiţii din cele 3 teritorii;

– produse agricole şi produse tradiţionale din cele 3 teritorii;

– bune practici în implementarea strategiei cu expunerea unor proiecte de succes implementate în cele 3 teritorii;

  • Crearea şi întreţinerea unei pagini Web comune a proiectului de cooperare cu rol de promovare şi informare;
  • Organizarea a 3 evenimente comune (câte unul în teritoriul fiecărui GAL în locaţiile: Ciugud jud. Alba, Spinuş jud. Bihor şi Vinţu de Jos jud Alba) la care au participat toate cele 3 GAL-uri, cu expunerea de costume populare, prezentarea de tradiţii şi obiceiuri populare şi produse agricole tradiţionale şi specifice fiecărei zone.

Rezultatele obținute:

  • A fost înfiinţată o asociaţie cu denumirea: “Asociaţia de cooperare între teritoriile Văii Ampoiului-Văii Mureşului, Ţării Secaşelor şi Muntele Şes Bihor”, prin încheierea judecătorească nr. 1913/CC/2015 din 29 iunie 2015 având ca membri fondatori cele 3 GAL-uri partenere;
  • S-a editat şi tipărit în 1000 de exemplare publicaţia (broşura) comună cu titlul „Cooperarea Alba-Bihor un model de succes”;
  • A fost creată pagina web a proiectului de cooperare cu denumirea www.cooperarealbabihor.ro
  • Au fost organizate 3 evenimente de promovare, câte unul pe teritoriul fiecărui GAL partener, pentru valorificarea potenţialului cultural-tradiţional, a produselor agricole şi turismului din Microregiunile Ţara Secaşelor, Valea Ampoiului şi Valea Mureşului şi Muntele Şes Bihor.

Membrii echipelor de proiect adresează mulțumiri tuturor celor care s-au implicat și au susținut implementarea acestui proiect: autorităților publice locale din județele Alba și Bihor, specialiștilor în domeniul culturii și folclorului din județele Alba și Bihor, membrilor ansamblurilor folclorice, interpreților vocali, tuturor participanților prezenți la evenimentele cultural-folclorice care au avut loc în comunele Ciugud, Vințu de Jos, județul Alba și Spinuș județul Bihor.

În egală măsură sunt adresate mulțumiri specialiștilor din instituțiile cu atribuții în selectarea și monitorizarea proiectului – OJFIR Alba, OJFIR Bihor, CDRJ Satu Mare, CDRJ Alba, CRFIR 6 Nord Vest Satu Mare, CRFIR 7 Centru Alba Iulia, MADR, AM-PNDR, pentru buna colaborare.

 

Date de contact:

Grupul de Acțiune Locală Muntele Şes Județul Bihor

Comuna Spinuș, sat Spinuș, nr.115, județul Bihor, cod poștal 417530

Telefon mobil: 0734.988.016

E-mail: galmunteleses@yahoo.com

 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

 

 

Advertorial