Propuneri pentru premiile de excelenţă

Conform Hotarârii Consiliului Local nr. 574 din 28 iulie 2005, cetatenii cu domiciliul stabil în Oradea si ONG-urile care îsi desfasoara activitatea în resedinta de judet pot face propuneri pentru acordarea premiilor de excelenta personalitatilor oradene ale anului 2005.

Propunerile argumentate se pot depune la Compartimentul Administratie Publica
Locala al Primariei, camera 130, sau se pot trimite accesând site-ul www.oradea.ro,
sectiunea „Premiile de excelenta”.

Criteriile principale dupa care se face evaluarea candidatilor propusi sunt
valoarea, competenta si moralitatea, meritele profesionale si activitatea desfasurata
în anul în curs, imaginea publica si compatibilitatea cu domeniul
pentru care sunt propusi.

Domeniile în care se acorda premiile de excelenta sunt urmatoarele: literatura,
arte vizuale, arta dramatica, muzica, acte de curaj si devotament în slujba
comunitatii, managementul afacerilor, învatamânt preuniversitar
si universitar, mass-media, mediu, tineri de perspectiva, sport, „Ambasadorul
anului” (personalitate nascuta la Oradea, cu rezultate în activitatea
de lobby si promovare a orasului Oradea), caritate si protectie sociala, Omul
anului.

Data-limita pâna la care se pot trimite propuneri este 1 decembrie 2005.

Premiile de excelenta se acorda de comisii având în compenenta
reprezentanti ai administratiei publice locale si specialisti din diverse domenii
de activitate, care pot face, de asemenea, nominalizari.

Pengo Zoltan