Puteri sporite pentru consiliile de administraţie

Strategia de descentralizare a învatamântului preuniversitar prevede sporirea puterii de decizie a directorilor si consiliilor de administratie ale unitatilor de învatamânt.

Conform proiectului elaborat de minister, consiliile de administratie vor avea o componenta tripartita: reprezentanti ai parintilor, ai elevilor (în ciclul liceal), ai agentilor economici; reprezentanti ai autoritatilor publice locale; reprezentanti ai scolii.

Conducerea scolii va avea putere de decizie în ce priveste administrarea, protejarea si dezvoltarea patrimoniului institutiei.

Scolile vor fi finantate din patru surse: bugetul de stat, bugetul local, bugetul judetean si venituri proprii.

Pengo Zoltan