Retrocedări: „Noi vrem pământ!”

Retrocedări: „Noi vrem pământ!”
Prefectura Bihor a dat publicitatii situatia solicitarilor de teren în baza Legii nr. 247/2005, înregistrate la institutia prefectului judetului Bihor pentru restituirea proprietatii la data de 30 noiembrie 2005.

Astfel, în Bihor s-au înregistrat numarul total de 26.153 de solicitari,
20.466 dintre acestea fiind înregistrate pentru teren agricol.

Suprafata totala de teren revendicat în Bihor se ridica la 127.525 hectare,
din care 65.448 ha teren agricol si 62.077 ha vegetatie forestiera. Referindu-se
la aceasta suprafata revendicata, prefectul Ilie Bolojan a aratat de la început
ca o asemenea arie e imposibil de retrocedat, neexistând rezerve funciare
în acest sens.

În ceea ce priveste terenul revendicat, 2.552 ha se afla în Administratia
Domeniilor Statului, iar 95.781 ha disponibile din fondul forestier se afla
în administrarea Directiei Silvice Oradea.

Din situatiile prezentate de comisiile locale reiese ca se regasesc mai multe
tipuri de solicitari: pentru terenurile care au fost validate pe anexele prevazute
pentru despagubiri, înaintate de reprezentantii formelor asociative pentru
întreaga suprafata, desi pentru parte din aceasta a fost deja reconstituit
dreptul de proprietate, sau pentru terenuri acordate cu respectarea prevederilor
legale unor co-mostenitori ai actualilor solicitanti.

Cereri peste limita

De asemenea, potrivit subprefectului Traian Abrudan, mai sunt cereri adresate
de catre cetateni cu domiciliul în strainatate (unii fara sa dovedeasca
faptul ca sunt cetateni români) pentru suprafete care depasesc cu mult
limita de 50 ha teren agricol de persoana deposedata (art. 3 din Legea nr. 1/2000,
cu modificarile si completarile ulterioare).

Potrivit Prefecturii, pâna în prezent au fost validate 28 de cereri
de punere în posesie, cumulând 10 hectare.

Institutia, prin intermediul subprefectului Abrudan, mai tine sa precizeze
ca majoritatea cererilor depuse nu sunt însotite de acte doveditoare,
acestea urmând a fi depuse ulterior.

În masura depunerii documentelor care fac dovada cererilor, acestea vor
fi solutionate de catre comisiile locale în termenul legal de 30 zile
de la depunerea lor.

Calin Corpas