Rolul Camerelor de Comert in UE

Rolul Camerelor de Comert in UE
Hotelul Palace Dumbrava din Sibiu a gãzduit sãptãmâna trecutã o Conferintã Internationalã a Camerelor de Comert, Industrie si Agriculturã.

Conferinta a fost organizatã de Camera de Comert, Industrie si Agriculturã Sibiu, în cooperare cu Handwerkskammer Rheinhessen Mainz si Camera de Comert si Industrie a României, sub patronajul Consulatului General al Germaniei la Sibiu. Camerelor de Comert din Germania, Austria, Italia si România. Potrivit informatiilor furnizate de Constantin Badea, directorul Camerei de Comert si Industrie (CCI) Bihor, tema conferintei a fost „Rolul si functiile camerelor de comert în Uniunea Europeanã”.

„Discutiile au pus în evidentã faptul cã în Uniunea Europeanã, Camerele de Comert sunt institutii cu traditie îndelungatã si joacã un rol fundamental în dezvoltarea tãrilor occidentale prin mentinerea legãturii si cooperãrii între mediul de afaceri si mediul politic, si prin reprezentarea si informarea comerciantilor”, ne-a declarat Constantin Badea.

Obiective

Camerele de Comert participante la conferintã au decis sã-si focalizeze eforturile pentru anul 2005 – 2007 pe atingerea a trei obiective prioritare. Primul obiectiv este preluarea si generalizarea bunelor practici din tãrile UE în ceea ce priveste serviciile pentru comercianti si gestionarea Registrului Comertului.

Alt obiectiv este cel al cresterii Camerelor de Comert – ca reprezentante ale intereselor comerciantilor – în comunicarea si dezbaterea publicã referitoare la planificarea economicã si socialã, si la legiferarea în domeniul afacerilor. Continuarea procesului de simplificare a sistemului birocratic de initiere si înregistrare a afacerilor este un alt obiectiv prioritar al Camerelor de Comert.

Dan Birta