Şcoala Postliceală „Henri Coandă” – Fundaţia Cultural Umanitară „Henri Coandă” – peste 20 de ani de profesionalism!

Şcoala Postliceală „Henri Coandă” – Fundaţia Cultural Umanitară „Henri Coandă” – peste 20 de ani de profesionalism!
Fundaţia Cultural Umanitară „Henri Coandă” este unul din dintre furnizorii de educaţie şi formare profesională cu tradiţie şi experienţă, ce activează pe piaţa de formare a forţei de muncă, întrucât patronează reţeaua naţională de licee, şcoli postliceale şi centre de formare profesională încă din anul 2000.

Atunci, pe baza hotărârii Consiliului Director al Fundaţiei, într-o lună, au fost puse bazele a nu mai puţin de 16 şcoli postliceale, în şapte judeţe. Şcoala Postliceală „Henri Coandă” Oradea a fost printre primele instituţii înfiinţate în cadrul reţelei „Henri Coandă”, iar la nivel naţional a fost prima şcoală postliceală privată acreditată de ministerul educaţiei.

Dezvoltată cu precădere în judeţele Bihor, Timiş, Cluj, Bistriţa-Năsăud, Braşov, Maramureş, Mureş, Hunedoara, Satu Mare, Sibiu, Braşov, Alba, Caraş-Severin, dar şi în Argeş, Bucureşti, Constanţa, Călăraşi, Ialomiţa, reţeaua naţională de şcoli, licee şi centre de formare profesională„Henri Coandă” îşi propune să-şi extindă activitatea de educaţie şi formare profesională şi în alte judeţe ale ţării, cum ar fi Iaşi, Bacău, Suceava, Galaţi sau Neamţ.

„Anul acesta suntem în curs de acreditare a două cursuri de perfecţionare a cadrelor didactice în domeniul comunicării şi al managementului, fiecare având 30 de credite transferabile. Din luna septembrie, vom putea oferi doritorilor aceste cursuri”, precizează prof. Dana BONCA, preşedintele Fundaţiei Cultural-Umanitare „Henri Coandă” şi fondatorul Şcolii Postliceale „Henri Coandă”.

Planul de şcolarizare al Şcolii Postliceale „Henri Coandă” oferă calificări precum asistent medical generalist, asistent de farmacie şi asistent medical de balneofiziokinetoterapie şi recuperare, în urma absolvirii cărora se obţin certificate de competenţe profesională cu recunoaştere atât naţională cât şi internaţională.

Fundaţia Cultural Umanitară „Henri Coandă” înfiinţată în 1997, a elaborat şi furnizat programe de formare profesională adresate publicului divers, indiferent de nivelul studiilor dobândite sau cel al pregătirii anterioare, ajungându-se astăzi să deruleze prin centrele de formare profesională pe care le patronează, stagii de instruire şi cursuri de iniţiere, calificare, specializare sau perfecţionare autorizate/ acreditate de instituţiile abilitate, în aproape 40 de ocupaţii, cum ar fi: barman, bucătar, ospătar-chelner, coafor, cofetar, cosar, cosmetician, electrician exploatare medie şi joasă tensiune, educator puericultor, evaluator de competenţe profesionale, evaluator de furnizori şi programe de formare, formator, frizer, inspector/referent resurse umane, instructor/preparator de formare, infirmieră, ingrijitoare bătrâni la domiciliu, instructor fitness, instalator instalaţii tehnico-sanitare şi gaze, lăcătuş construcţii metalice şi utilaj tehnologic, lăcătuş metalic, lucrător în comerţ, manichiurist/pedichiurist, machior, manager de proiect, metodist, responsabil mediu, specialist în managementul deseurilor , stilist protezist unghii, tinichigiu-vopsitor auto, zidar, -pietrar- tencuitor, tehnician maseur,responsabil cu protecţia datelor cu caracter personal, instruirea noţiunilor fundamentale de igienă, precum şi Cursuri pregătire teoretică pentru persoanele fizice care desfaşoară activităţi de proiectare, execuţie şi exploatare în domeniul gazelor naturale (ANRE).

Ţinând cont de nevoile de formare ale formabililor şi de cerinţele pieţei muncii, Fundaţia este preocupată continuu de formarea şi dezvoltarea resursei umane, astfel că a acreditat următoarele programe de formare profesională a cadrelor didactice:

– Asigurarea eficienţei managementului educaţional în unităţile de învătământ – 30 de credite

– Managementul clasei – 30 de credite

– Managementul comunicării şi relaţionării în unităţile de învăţământ – 30 de credite.

În prezent „Henri Coandă” se poate mândri cu o reţea naţională de 31 de şcoli postliceale, 7 licee particulare şi 30 de centre de formare profesională continuă şi cu un număr anual de peste 5000 de absolvenţi.

Colectivul de cadre didactice şi experţi al reţelei are o înaltă ţinută morală şi profesională. În îndrumarea elevilor şi cursanţilor aceştia îşi pun întreaga experienţa în valoare pentru a transmite cunoştinţele necesare instruirii teoretice şi practice, devenind exemple de morală, etică şi deontologie profesională.

Scopul Fundaţiei – Instruire pentru toţi

Fiecare om se naşte şi se dezvoltă astfel încât ajunge să aibă unele particularităţi psihofizice, mai ales psihice, deosebite, particulare, care alcătuiesc individualitatea fiecăruia. Pedagogia contemporană admite atât existenţa unor particularităţi psihologice individuale, ce deosebesc în mod evident, persoanele de altele, cât şi existenţa unor particularităţi individuale relativ comune unor grupe de persoane. Din această perspectivă a apărut tratarea diferenţiată a elevilor în raport cu particularităţile lor de vârstă şi individuale.

În cadrul şcolilor, liceelor şi centrelor de formare profesională „Henri Coandă” toţi elevii şi cursanţii primesc o şansă la educaţie. „În învăţământ/munca dascălilor, niciodată nu trebuie să dai, să critici, pentru că în funcţie de trăsăturile psihic – intelectuale ale fiecărui elev, acesta poate să asimileze cunoştinţele necesare dacă este ajutat atât de profesori, cât şi de familie.” Mai multe detalii: https://univ-henricoanda.ro/.

Advertorial! Hb: 229254