Se dă laptele praf

Laptele praf aferent lunii octombrie se va distribui în perioada 17 – 24 octombrie, în limita stocului disponibil. Distribuirea se va face în baza retetei eliberate de medicul de familie, la sediul Administratiei Sociale Comunitare Oradea (str. Primariei nr. 42), între orele 14-17.

Conform deciziei Direcþiei de Sãnãtate Publicã Bihor, indiferent de cantitatea prescrisã de medic, sugarii între 0-4 luni au dreptul la trei cutii de câte 700 grame, iar cei între 5-12 luni la douã cutii. Neprezentarea în perioada sus-menþionatã atrage dupã sine pierderea cantitãþii de lapte praf pe luna în curs.

Pengo Zoltan