Se pot ţine cărţile de muncă la firmă

Inspectorul şef Liviu Lupea al Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Bihor informează angajatorii  cu capital integral privat că pot păstra şi completa carnetele de muncă ale salariaţilor proprii la sediu.

Pentru aceasta, angajatorii trebuie să obţină o aprobare în conformitate cu Legea nr.130/1999. Astfel, ei trebuie să depună până pe data de 31 ianuarie 2006, la ITM Bihor, un dosar cu o cerere tip şi un angajament al firmei, formulare ce pot fi găsite la sediul ITM.

De asemenea, se mai cer copii după contractul individual de muncă, actul de identitate, actele de studii şi cazierul persoanei împuternicite să întocmească, păstreze şi completeze carnetele de muncă.

Persoana desemnată şi împuternicită să gestioneze carnetele de muncă va scrie de mână un curriculum vitae şi va fi testată profesional de către ITM Bihor în schimbul unei taxe de 20 de lei.

Cristian Horgos