Servicii sociale subventionate

Servicii sociale subventionate
31 octombrie 2005, ora 16:30 este termenul limitã pânã la care fundatiile si asociatiile pot sã depunã documentatia pentru obtinerea de subventii pentru serviciile sociale.

„Lista documentelor necesare solicitãrii subventiilor pe 2006 poate fi consultatã pe site-ul institutiei, pe adresa http://dgmss.rdsor.ro sau poate fi obtinutã la sediul institutiei sau la numãrul de telefon: 468.382”, ne-a declarat Simona Vesa, directorul executiv la Directia de Muncã, Solidaritate Socialã si Familie (DMSSF) Bihor. Institutia anuntã totodatã cã au fost aprobate liniile prioritare de subventionare de la bugetul de stat a fundatiilor si asociatiilor care înfiinteazã si administreazã unitãti de asistentã socialã.

Categorii

Conform Ordinului ministrului muncii solidaritãtii sociale si familiei nr.654/2005, în 2006 vor fi subventionate asociatiile si fundatiile care acordã servicii de asistentã socialã anumitor categorii de persoane. Este vorba despre persoanele vârstnice, victimele violentei în familie, persoanele toxico – dependente, victimele traficului de persoane, imigrantii si refugiatii, persoanele fãrã adãpost si tinerii care pãrãsesc sistemul de protectie a copilului. Conditiile care trebuie îndeplinite pentru a solicita subventii sunt cele prevãzute de Legea nr. 34/1998; HG nr.1.153/2001 si HG nr.942/2005.

Dan Birta