Siguranţa, căldura şi confortul căminului dumneavoastră – ENTC

Siguranţa, căldura şi confortul căminului dumneavoastră – ENTC
Încălzirea cu gaz prin intermediul centralei termice asigură confortul dorit în sezonul rece al anului.

Pentru o bună exploatare a centralei termice pe gaz şi în vederea prelungirii duratei de funcţionare, pe lângă obligativitatea verificării tehnice periodice (VTP)o data la 2 ani, se recomandă verificarea acestora la începutul şi la sfârşitul sezonului rece.

Verificarea centralei termice constă în evaluarea funcţionării corecte şi sigure, a dispozitivelor de control, de reglare şi siguranţă, a evacuării gazelor arse, reglarea instalaţiei de ardere şi menţinerea condiţiilor iniţiale de instalare.

În vederea exploatării instalaţiei de utilizare în condiţii de siguranţă, conform legislaţiei în vigoare, aceasta trebuie verificată o data la 2 ani.

Verificarea instalaţiei de utilizare gaze naturale se realizeaza conform reglementărilor ANRE – Autoritatea de reglementare în domeniul energiei – şi constă în: verificarea documentaţiei tehnice, verificarea arzatoarelor şi a stării îmbinărilor şi garniturilor de etanşare aferente, verificarea stabilitaţii conductelor montate aparent pe suporturi, verificarea etanşeităţii îmbinarii conductelor şi armăturilor la presiunea de lucru a gazului din instalaţie, verificarea funcţionării echipamentului de reglare din instalaţiile de utilizare, verificarea echipamentelor de protecţie.

Revizia instalaţiilor de utilizare gaze naturale se realizează la 10 ani de funcţionare, conform regelementărilor ANRE , iar pe lângă operaţiunile care trebuie parcurse la verificare, se realizează şi probele de rezistenţă şi etanşeitate.

Energotransconsult – societate autorizată în domeniu vă oferă servicii complete în domeniu.

www.entc.ro

0722270039

Advertoria! Hb: 201055

Taguri: