Sporurile vor duce la cresterea pensiilor

Sporurile vor duce la cresterea pensiilor
Evaluarea dosarelor de pensie a ajuns pe ultima sutã de metri. Pentru o evaluare corectã, persoanele pensionate dupã 1 aprilie 1992 trebuie sã verifice dacã înscrierile din cartea de muncã cuprind si sporurile. (Sporurile de vechime si alte sporuri cu caracter permanent prevãzute de Legea nr.49/192 si contractul colectiv de muncã).

„În situatia în care aceste elemente nu sunt înscrise
pe perioada cuprinsã între 1.04.1992 si data pensionãrii,
se va solicita angajatorului o adeverintã cu sporurile avute”,
a precizat Szarka Arpad, directorul executiv al Casei Judetene de Pensii
(CJP) Bihor.

Documentele vor fi prezentate în original la CJP Bihor, însotite
de xerocopia buletinului de identitate si cuponul de pensie. „Documentele
aduse în completare vor fi valorificate dupã finalizarea operatiunii
de evaluare. Drepturile de pensie recalculatese acordã de la data la
care prin Hotãrâre de Guvern a fost stabilitã transa de
platã” a declarat Szarka Arpad. Persoanele pensionate în
perioada mentionatã au la dispozitie trei ani pentru prezentarea documentelor
cu sporurile.

Cu alte cuvinte, dacã o persoanã a fost pensionatã în
1997, a intrat în platã cu noua pensie în decembrie 2005
si prezintã documentele cu sporurile în 2007, va primi drepturile
recalculate retroactiv din decembrie 2005 inclusiv.

Nu sunt sporuri

Nu sunt considerate sporuri cu caracter permanent si nu sunt luate în
calcul la stabilirea punctajului mediu anual formele de retribuire în
acord, participarea la beneficii, premiile, recompensele, sporurile acordate
pentru stimularea stabilitãtii personalului, diurnele si drepturile
de autor. Sporul de noapte la lucrul în trei schimburi este luat în
considerare doar dacã reprezintã cel putin jumãtate
din timpul normal de lucru. La fel si orele de gardã în unitãtile
sanitare, se iau în considerare doar dacã depãsesc
salariul tarifar orar.

Dan Birta