Stabilirea normelor de venit

În perioada care urmeazã pânã la sfârsitul anului se desfãsoarã actiunea de stabilire a normelor de venit pe anul 2006. Tot în acesatã perioadã se stabilesc coeficientii de corectie pentru activitãtile prevãzute în nomenclatorul activitãtilor independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit pentru persoanele fizice care îsi desfãsoarã activitatea individual.

„Directia Generalã a Finantelor Publice (DGFP) Bihor
va stabili prin decizie nivelul acestor norme si se va îngriji de publicarea
acestora înainte de 1 ianuarie 2006”, a declarat Smaranda Scridon,
directorul executiv al Finantelor bihorene.

Optiuni

Contribuabilii persoane fizice care obtin venituri din activitãti
independente, impusi pe baza normelor de venit, au dreptul sã opteze
pentru determinarea venitului în sistem real. „Cererea de de optiune
pentru stabilirea venitului net în sistem real se depune la organul fiscal
competent pânã la 31 ianuarie inclusiv”, spune Smaranda Scridon.

Aceastã optiune este obligatorie pentru o perioadã de doi
ani fiscali consecutivi si se considerã reînnoitã pentru
o nouã perioadã dacã nu se depune cerere de renuntare
de cãtre contribuabil.

Dan Birta