Stimulente pentru angajatori

Stimulente pentru angajatori
Scutirea pe 12 luni de la plata contributiei datorate la bugetul asigurãrilor pentru somaj, plus subventionarea locurilor de muncã pe aceeasi perioadã. De aceste facilitãti se vor bucura angajatorii care vor încadra în muncã absolventi pe o perioadã dedeterminatã.

Pe de altã parte, absolventii care au minim 16 ani, si sunt înregistrati
la agentiile pentru ocuparea fortei de muncã, vor beneficia din bugetul
asigurãrilor pentru somaj de o primã neimpozabilã, egalã
cu un salariu de bazã minim brut garantat în platã, în
vigoare la data încadrãrii.

Conditia este sã se angajeze cu program de lucru normal pentru o perioadã
mai mare de 12 luni.

Muncitori cu somaj

Absolventii cãrora li s-a stabilit dreptul la indemnizatia
de somaj, dacã se angajeazã în perioada de acordare
acestui drept, beneficiazã în continuare de o sumã neimpozabilã,
egalã cu indemnizatia de somaj la care ar fi avut dreptul,
pânã la expirarea perioadei de acordare a acesteia, dacã
nu s-ar fi angajat. Suma se acordã dupã 12 luni de la data angajãrii.

„Ordonanta de Urgentã a Guvernului 144/2005, care va intra în
vigoare la 1 ianuarie 2006 mai prevede facilitãti si pentru angajatorii
care încadreazã în muncã pe perioadã nedeterminatã
somerii cu vârsta peste 45 de ani, care sunt pãrinti unici sau
unici sustinãtori ai familiilor monoparentale”, ne-a informat Dorel
Drãghici, directorul AJOFM Bihor.

Pe lângã subventionarea locurilor de muncã destinate acestora
angajatorii sunt scutiti pe o perioadã de 12 luni, de la plata contributiei
datorate bugetului asigurãrilor pentru somaj aferente persoanelor angajate.
Conditia este mentinerea raporturilor de muncã cel putin doi ani.

Dan Birta